Generale

În vederea respectării clauzelor contractului RO-NO-2019-0544 cu titlul „Supportive therapy for diabetes by increasing the stress endurance and regenerative capacity of β-cells”-acronim BETAUPREG, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a doua posturi temporar vacante de asistent de cercetare stiintifica , norma intreaga, pe durata determinata de... read more
        Institutul de Biologie şi Patologie Celulară ” Nicolae Simionescu” Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române                                                                ... read more
ANUNȚ              Institutul de Biologie si Patologie Celulara ”Nicolae Simionescu” cu sediul in str. B.P. Hasdeu, nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetator Științific – cu atributii de Medic Veterinar pentru Biobaza Institutului, cu norma întreagă, pe durata nedeterminată.                 ... read more
În vederea respectării clauzelor contractuale ale contractului nr. TE 154/2022 cu titlul „ Molecule chaperon circulante in sânge – potențiali predictori ai evoluției diabetului gestațional; o analiza proteomică ”, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a următorului post: Asistent de cercetare științifică, cu normă... read more
În vederea respectării clauzelor contractuale ale contractului nr. PCE 114/2022 cu titlul „ Markeri moleculari ca predictori ai evoluției si prognosticului in managementul piciorului diabetic ”, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a următorului post: Asistent de cercetare științifică, cu normă parțială (14 ore/luna), pe perioada... read more
        Institutul de Biologie şi Patologie Celulară ” Nicolae Simionescu” Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române                                                                ... read more
        I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post vacant de Asistent de cercetare științifică cu normă întreagă , pe durată nedeterminată .                  Conditii generale :   ... read more
                La anuntul publicat de catre I.B.C.P “NICOLAE SIMIONESCU” privind organizarea concursului pentru ocuparea prin concurs a 2  postului vacante, un post  de asistent de cercetare stiintifica si un post de cercetator stiintific, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata organizat în data de 23.06.2022, in cuprinsul anuntului publicat in loc de 28.06.2022 - proba de interviu ora... read more
  I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs pentru 4 posturi de promovare in grad profesional de Asistent de cercetare științifică cu normă întreagă , pedurată nedeterminată , prin transformarea propriului post. Examenul de promovare se va desfasura in data de 27.06.2022 ora 11.00, la sediul I.B.P.C. Nicolae Simionescu si va consta in sustinerea unei probe scrise. Rezultatul probei scrise... read more
      I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post vacant de Asistent de cercetare științifică cu normă întreagă , pe durată nedeterminată si a 3 posturi temporar-vacante de Asistent de cercetare științifică, pe perioada determinata.                  Conditii... read more

1 · 2

powered by iceixWEB