Generale

                          I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 ,sector 5, Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor post de conducere:      - Director adjunct, gradul II, norma intreaga, contract individulal de munca pe perioada determinata ( mandat de 4 ani).      -... read more
IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu, nr.8, sector 5, Bucureşti, scoate la concurs 1  post temporar vacant de:   - REFERENT DE SPECIALITATE IA, Condiţii generale : Candidatul:   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 4 posturi vacante de:                                                           -  CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC   Condiții generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre... read more
I.B.P.C.”N. SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P. Hașdeu nr. 8, sector 5, București scoate la concurs 2  posturi vacante de :         Asistent de cercetare științifică stagiar/doctorand  în cadrul proiectului  BETAUPREG - Supportive therapy for diabetes by increasing the stress endurance and regenerative capacity of β-cells .       CCONDIȚII GENERALE:    ... read more
                                                                                                                       ... read more
                                                                                                                                   ... read more
I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post temporar vacant de asistent de cercetare stiintifica , perioada determinata in cadrul proiectului “ Noi strategii terapeutice utilizand celule incapsulate”, director dr. Anca Gafencu, Laborator Reglare genica si Terapii moleculare.   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de :   Asistent de cercetare stiintifica  in cadrul proiectului ”Utilizarea terapiei celulare in repararea cutanata”, director dr. Irina Titorencu, Laborator Culturi Celulare .   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 2 posturi vacante de:                  -   Cercetator stiintific Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în... read more
I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatorul post vacant:                      - 1 post portar   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul... read more

1 · 2

powered by iceixWEB