Generale

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi temporar vacante: - 1 post muncitor calificat I (lacatus mecanic de intretinere) - 1 post asistent I (secretara)   Condi ţ ii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în... read more
                                    IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi vacante , norma intreaga, in cadrul proiectului POC" Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru 2 posturi de promovare in grad profesional de: Cercetator stiintific II   Cerintele postului: - Vechime in activitatea de cercetare – dezvoltare in specialitate de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor.   Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.   Acte necesare pentru intocmirea... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR, in cadrul proiectului: " Explorarea de noi cai in bolile cardiace asociate cu imbatranirea " ( COFUND-ERA-CVD-EXPERT ).   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR, in cadrul proiectului: " Consolidarea transplantului subcutanat de celule stem mezenchimale ca o terapie utila pentrul infarctul de miocard " (PN-III-P2-2.1-PED-2016-1881).   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi temporar vacante: - 1 post muncitor calificat III, - 1 post portar   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi... read more
    Numele şi prenumele candidatului Nota obţinută la proba orală Nota obţinută la prezentarea proiectului tematic de cercetare Media obţinută la colocviul de admitere la doctorat Roxana Ionescu 7 7 7 Elena-Georgiana Bernea 9.0 9.75   9.4 Vadana Mihaela 9.8 9.7... read more
powered by iceixWEB