Generale

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:   ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA - 2 posturi   Conditii generale:   Candidatul:   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;... read more
powered by iceixWEB