Generale

                                    IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, norma intreaga, in cadrul proiectului POC" Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu nr.8, sector 5, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post de   ASISTENT STAGIAR     în cadrul proiectului: " Consolidarea transplantului subcutanat de celule stem mezenchimale ca o terapie util ă pentru infarctul de miocard " ( PN-III-P2-2.1-PED-2016-1881).   Condiţii generale: Candidatul a) are cetăţenia română, cetăţenie a... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post temporar vacant de:   ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR   Conditii generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta... read more
powered by iceixWEB