Generale

  I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza examen de promovare pe 1  post contractual de conducere , astfel:   Sef serviciu Financiar-Contabilitate cunorma intreaga pe durata nedeterminata.      Conditii generale :     a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic... read more
                 I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1  post contractual de executie vacant , astfel:     Referent de specialitate gradul IA cu norma intreaga pe durata nedeterminata.       Conditii generale :     a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale... read more
          I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1  post contractual de executie vacant , astfel:    Referent de specialitate gradul IA cunorma intreaga pe durata nedeterminata.      Conditii generale :     a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor... read more
                  I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant norma intreaga de asistent de cercetare stiintifica stagiar , in cadrul subproiectului " Explorarea potentialului terapeutic al veziculelor extracelulare in modele experimentale de hipertrofie cardiaca si ateroscleroza coronariana "in vitro" si " in vivo" acronim BIOVEA , din cadrul... read more
powered by iceixWEB