11.04.2017 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR

Generale / 08.03.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu nr.8, sector 5, Bucureşti scoate la concurs

1 post temporar vacant de:

 

ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ STAGIAR

 

Condiţii generale:

Candidatul:

a)are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi      domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerinţele postului:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie (Biochimie), Fizică, Medicină Umană/Veterinară,

- Cunoştinţe de bază în tehnici de biologie celulară şi moleculară, biochimie.

- Cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu.

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a)cerere de înscriere adresată Directorului Institutului,

b)curriculum vitae,

c)cópia actului de identitate,

d)cópii diplomă bacalaureat, diplomă de licenţă însoţitǎ de foaia matricolǎ şi ale altor acte care atestǎ efectuarea unor specializǎri,

e)cazierul judiciar,

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătatecorespunzatoare, în original.

 

Candidaţii vor depune toate actele de ȋnscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Concursul se va desfăşura în data de 11.04.2017 ora 10.00 la sediul Institutului şi va consta ȋntr-o probă scrisă şi una orală.

 

Dosarele de concurs se primesc până la data de 07.04.2017 ora 15.00 la compartimentul Resurse Umane.

 

TEMATICA CONCURSULUI

  1. Membrana celulară: structură, funcţii, metode de investigare.

  2. Proteinele: structură, funcţii, metode de investigare.

  3. Principiile generale ale următoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeză, Western blot, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentraţiei proteice.

 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular biology of the cellGarland Science, 2007 (cartea poate fi accesată gratuit de pe internet).

 

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic ȋntre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Bălăceanu Elena şi  pe site-ul www.icbp.ro.

 


 

Rezultatul concursului  

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Nota

Rezultat

1

Lazar Alexandra Gela

8.58

Admis

2

Enache Viorel

8.33

Respins

3

Mihai Geanina Valentina

7.79

Respins

4

Catrina Elena

7.62

Respins

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB