19.04.2017 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC SI ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR

Generale / 15.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi, norma intreaga, in cadrul proiectului POC: “Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de imunoterapie cu celule stromale mezenchimale - DIABETER":

 

- un post cercetator stiintific, postdoctorand,

- patru posturi asistent de cercetare stiintifica stagiar, doctoranzi

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului cercetator stiintific:

- Studii superioare de lunga durata in biologie, biochimie, medicina;

- Vechime in activitatea de cercetare dezvoltare de cel putin 3 ani;

- Doctorat in biologie, stiinte biomedicale, stiinte farmaceutice sau in domenii conexe;

- Experienta in tehnici de culturi celulare, flow-citometrie si imunologie;

- Disponibilitate pentru lucru cu animale de laborator;

- Capacitate de a lucra atat independent cat si intr-un mediu multidisciplinar;

- Abilitati de comunicare si buna cunoastere a limbii engleze.

 

Atributiile postului:

-Realizeaza experimente pe animale;

-Realizeaza experimente de flow-citometrie;

-Participa la experimentele in vitro de analiza a celulelor;

-Realizeaza experimente de imunohistochimie;

-Analizeaza si interpreteaza rezultatele obtinute din studii in vivo si in vitro;

-Participa la diseminarea rezultatelor prin elaborare de articole stiintifice in jurnale international;

-Se implica activ in gasirea de solutii la orice problema tehnica intervenita pe parcursul implementarii proiectului;

- Asigura fluxul continuu al experimentelor prin prezenta in institut la orice ora si in orice zi, in functie de experimentul aflat in desfasurare, astfel incat sa nu existe abateri de la planul experimental;

- Participa la evenimentele stiintifice organizate in cadrul proiectului, precum si la alte evenimente in domeniul stiintific abordat;

- Intocmeste rapoarte trimestriale detaliate cu privire la activitatea stiintifica realizata in cadrul proiectului.

 

Cerintele postului asistent de cercetare stiintifica stagiar:

- Studii superioare de lunga durata in biologie, medicina sau biotehnologie,

- Absolvent de master in domeniul biologie su biotehnologie,

- Intentia/angajamentul de inscriere la doctorat pe tematica abordata in cadrul proiectului DIABETER in sesiunea din toamna 2017,

- Experienta anterioara in manipularea animalelor sau in citometria de flux este considerata un avantaj,

- Capacitatea de a lucra atat independent cat si intr-un mediu multidisciplinar,

- Abilitati de comunicare si buna cunoastere a limbii engleze.

 

Atributiile postului:

-Realizeaza si/sau participa la experimentele pe animale;

-Recolteaza organe de la animalele din loturile experimentale la finalul experimentelor si le proceseaza pentru analize ulterioare;

-Realizeaza experimente de imunofenotipare prin flow-citometrie;

-Realizeaza experimente pe culturi celulare;

-Pregateste sectiuni la parafina sau criosectiuni din organele prelevate de la soareci;

-Realizeaza experimente de imunohistologie pentru analiza histologica a diverselor organe prelevate de la animale;

-Realizeaza experimente de imunofluorescenta;

-Realizeaza experimente in vitro (ELISA, cuantificarea apoptozei, analiza proliferarii celulare; analiza viabilitatii celulare, etc);

-Participa la analiza prin microscopie de fluorescenta/confocala a sectiunilor tisulare obtinute de la animalele din loturile experimentale;

-Participa la diseminarea rezultatelor prin elaborare de articole stiintifice in jurnale internationale;

-Asigura fluxul continuu al experimentelor prin prezenta in institut la orice ora si in orice zi, in functie de experimentul aflat in desfasurare, astfel incat sa nu existe abateri de la planul experimental;

-Intocmeste rapoarte trimestriale detaliate cu privire la activitatea stiintifica realizata in cadrul proiectului.

 

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

- cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

curriculum vitae,

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

- copia actului de identitate,

- copii diploma bacalaureat, diploma de licenta si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

- in cazul postului de post-doc: 1-2 recomandari, de preferinta de la coordonatorul de doctorat si/sau de proiect de cercetare, cu indicarea datelor de contact;

- in cazul posturilor de doctorand: recomandare de la coordonatorul de master si/sau de proiect de cercetare , cu indicarea datelor de contact si angajament privind inscrierea la doctorat in sesiunea septembrie 2017 -  angajarea se va face odata cu dovada acceptarii la doctorat;

- cazierul judiciar,

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 19.04.2017, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si o proba orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 14.04.2017, ora 14.00, la compartimentul Resurse Umane, IBPC “N. Simionescu”.

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de email: sanda.burlacu@icbp.ro.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC

- Janeway's Immunobiology 8th Edition, by Kenneth Murphy (Cap 1-3, 7-9, 11,15)

- Molecular Biology of the Cell, by Bruce Alberts (Cap 3, 6-8, 23, 25)

- Anatomia soarecelui de laborator (ex: The Anatomy of the Laboratory Mouse, by Margaret J. Cook, http://www.informatics.jax.org/cookbook/contents.shtml)

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR

Molecular Biology of the Cell, by Bruce Alberts (Cap 3, 6-8, 23, 25).

 


Rezultatul concursului 

Nr.crt

Numele si prenumele

Nota

Rezultat

1

Vacaru Ana

10

Admis

2

Vacaru Andrei

9

Admis

3

Catrina Ana Maria

8

Admis

 

 

powered by iceixWEB