04.05.2017 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC I

Generale / 29.03.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru 1 post de promovare in grad profesional de:

 

Cercetator stiintific I

 

Cerintele postului:

- Vechime in activitatea de cercetare – dezvoltare in specialitate de cel putin 9 ani si titlul stiintific de doctor.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  1. cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  2. curriculum vitae,

  3. cópie legalizata a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  4. cópia actului de identitate,

  5. cópie legalizata a diplomei de bacalaureat, a diplomei de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  1. cópie legalizata a diplomei de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare, precum si ale altor diplome sau titluri stiintifice sau academice,

  2. lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative.

     

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Concursul se va desfasura in data de 04.05.2017, ora 11.00 la sediul Institutului si consta in analiza dosarului de inscriere.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB