07.08.2017 CONCURS 2 POSTURI ASISTENT I SI UN POST PORTAR

Generale / 14.07.2017


I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante:

- 2 posturi Asistent I

- 1 post  Portar

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerinte post 1 asistent I:

- absolvent liceu,

- experienta in lucru cu animale de laborator( rozatoare),

- vechime minimum 4 ani in munca.

    

Cerinte post 2 asistent I:

- absolvent liceu,

- raspunde de asigurarea integritatii si securitatii aparaturii si materialelor,

- vechime minim 4 ani in munca.

 

Cerinte post portar:

 - absolvent scoala generala,

 - atestat agent de paza.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae,

c) copia actului de identitate,

d) copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

e) copie diploma bacalaureat, scoala generala,

f) cazierul judiciar,

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 

14.07.2017

Publicarea anuntului

14.07.2017-28.07.2017  ora 16.00

Depunerea dosarelor de concurs

01.08.2017

Selectia dosarelor

01.08.2017

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

02.08.2017

Depunerea contestatiilor

02.08.2017

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

07.08.2017 ora 10.00

Sustinerea probei scrise

07.08.2017

Afisare rezultate proba scrisa

08.08.2017

Depunere contestatii proba scrisa

08.08.2017

Afisarea rezultatele solutionarii contestatiilor

09.08.2017 ora 10.00

Sustinere interviu

09.08.2017

Afisare rezultate interviu

10.08.2017

Depunere contestatii interviu

10.08.2017

Afisarea rezultatele solutionarii contestatiilor

11.08.2017

Afisare rezultate finale

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 28.07.2017, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Bibliografie post 1 asistent I

 

(operator în biobaza IBPC, Sectorul Convențional):

1. ”Cerințe privind instalațiile și echipamentele” (Legea 43 / 2014: Art. 21).

2. ”Evidența animalelor” (L 43 / 2014: Art. 29).

3. ”Îngrijirea și adăpostirea animalelor” (L 43 / 2014: Art. 32).

4. ”Lista speciilor de animale (12 specii) utilizate în proceduri sau pentru utilizarea în

scopuri științifice a țesuturilor ori organelor care provin de la acestea”

(Ordinul 97 / 2015, anexa Nr.1 la norma sanitară veterinară).

5. Asepsia și antisepsia: https://ro.scribd.com/doc/49971367/asepsie-antisepsie

6. Deontologia la locul de muncă (Codul de etică al IBPC).

a. Capitolul  II: respectarea legilor.

b. Capitolul III: principiile care guvernează conduita profesională.

c. Capitolul  IV: norme generale de conduita profesionala: Art.18, al.1.

 

 

Bibliografie post 2 asistent I si post portar

 

- Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

- H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

concurs pentru ocuparea unui post de portar

 

Afisat astazi 01.08.2017, ora 11.30 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

ZDRANCA ION

Admis

 

 

Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

 

Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 07.08.2017, ora 10.00 la sediul Institutului.

 


 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

concurs pentru ocupare 1 post de ASISTENT I (BIOBAZA)

 

Afisat astazi 01.08.2017, ora 11.30 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

DUNANA EMILIAN STEFAN

Admis

 

2.

TOADER MARCELA

Admis

 

 

Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

 

Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 07.08.2017, ora 10.00 la sediul Institutului.

 


 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

concurs pentru ocupare 1 post de ASISTENT I

 

 

Afisat astazi 01.08.2017, ora 11.30 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

RISTEA CATALIN

Admis

 

 

Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

 

Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 07.08.2017, ora 10.00 la sediul Institutului.

 


 


 

 

 

REZULTATUL probei scrise pentru ocuparea postului de

asistent I (Biobaza) 

 

 

Afisat astazi 07.08.2017, ora 16.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier. 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

Rezultat

1.

 

Dunana Emilian

74.6

Admis

2.

Toader Marcela

94.1

Admis

 

 


 

 

 

REZULTATUL probei scrise pentru ocuparea postului de

asistent I 

 

 

Afisat astazi 07.08.2017, ora 16.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier. 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

Rezultat

1.

 

Ristea Catalin

93.66

Admis

 

 

 


 

 

REZULTATUL probei scrise pentru ocuparea postului de

portar 

 

 

Afisat astazi 07.08.2017, ora 16.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier. 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

Rezultat

1.

 

Zdranca Ion

91.33

Admis

 

  

 

 

REZULTATUL probei interviu pentru ocuparea postului de

portar

 

Afisat astazi 09.08.2017, ora 14.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier. 

  

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

1.

 

Zdranca Ion

100

 


 

 

 

REZULTATUL probei interviu pentru ocuparea postului de

asistent I

 

Afisat astazi 09.08.2017, ora 14.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.  

 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

1.

 

Ristea Catalin

100

 

 


 

REZULTATUL  probei interviu pentru ocuparea postului de

asistent I (Biobaza)

 

 

Afisat astazi 09.08.2017, ora 14.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.  

 

 

  

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

1.

 

Dunana Emilian

95

2.

Toader Marcela

100

  

 

REZULTATUL FINAL al concursului pentru ocuparea postului de

PORTAR

 

  

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj final

Rezultat

1. 

Zdranca Ion

95.67

Admis

 

Afisat astazi 11.08.2017, ora 14.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier. 

 


 

REZULTATUL FINAL al concursului pentru ocuparea postului de

ASISTENT I

  

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj final

Rezultat

1. 

Ristea Catalin

96.83

Admis

 

Afisat astazi 11.08.2017, ora 14.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier. 

 


 

REZULTATUL FINAL al concursului pentru ocuparea postului de

ASISTENT I (biobaza)

 

  

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj final

Rezultat

1.

Toader Marcela

97.05

Admis

2.

Dunana Emilian

84.80

Respins

 

Afisat astazi 11.08.2017, ora 14.00, la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB