17.08.2017 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC III

Generale / 17.07.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs de promovare pe 1 post vacant de :

 

Cercetator stiintific III

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Conditii specifice:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biochimie, Medicina Umana/Veterinara, Fizica,

- Vechime in activitate de cercetare - dezvoltare de cel putin 6 ani sau 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

 • curriculum vitae,

 • copie legalizata a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

 • copii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

 • copie de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice sau academice.
 • lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative,
 • cazierul judiciar,

 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

Concursul se va desfasura in data de 17.08.2017, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba orala si o proba scrisa.

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 16.08.2017, ora 15.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare si biliografia se pot obtinezilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524 sau la sediul Institutului - ec.Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro.

 

Tematica

A. Subiect I

1. Biosinteza lipidelor si lipoproteinelor.

2. Biosinteza proteinelor.

3. Codul genetic si reglarea expresiei genice. Recombinare, transpozitie, clonare.

4. Replicarea, transcriptia, translatia materialului genetic.

5. Enzimele: structura, functii, mecanisme catalitice enzima-substrat, substrate in sisteme biologice, cofactori, izoenzime, enzime alosterice, exemple, metode enzimatice folosite in biologie.

6. Matricea extracelulara: compozitie chimica (procolagenul, colagenele, elastina, glicosaminoglicanii, proteoglicanii) si functii.

7. Jonctiuni intercelulare: tipuri, structura, molecule componente, rol.

 

B. Subiect II

Prezentarea proiectului de cercetare.

 

BIBLIOGRAFIE

 • Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter Molecular Biology of the Cell. 4th Edition, Garland Science (biblioteca)
 • H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.Lawrence Zipursky, P.Matsudaria, J.Darnell. Molecular Cell Biology. Fifth Edition, Scientific American Books, 2004 (poate fi descarcat free on-line)
 • T.M.Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Seventh Edition, 2010, Wiley­Liss, Inc (poate fi descarcat free on-line)
 • M. Green, J. Sambrook. Molecular Cloning, a laboratory manual. Forth Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012 (poate fi descarcat free on-line).

 

  

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB