17.08.2017 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR

Generale / 17.07.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de :

ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie (Biochimie), Fizica, Medicina Umana/Veterinara,

- Cunostinte de baza in tehnici de biologie celulara si moleculara, biochimie.

- Disponibilitate pentru manipularea si lucrul cu animale de laborator (soareci).

- Cunoasterea limbii engleze.

- Operare Calculator (Microsoft Office Word si Excel).

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  • curriculum vitae,

  • copia actului de identitate,

  • copii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  • cazierul judiciar,
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original. 

 

Concursul se va desfasura in data de 17.08.2017 ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si una orala.

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 16.08.2017, ora 15.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

TEMATICA CONCURSULUI

  1. Membrana celulară: structură, funcţii, metode de investigare.

  2. Proteinele: structură, funcţii, metode de investigare.

  3. Principiile generale ale următoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeză, Western blot, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentraţiei proteice.

 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter WalterMolecular biology of the cellGarland Science, 2007 (cartea poate fi accesată gratuit de pe internet).

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB