17.08.2017 - CONCURS MUNCITOR CALIFICAT I

Generale / 24.07.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante:

- 1 post muncitor calificat I

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerinte post:

  • studii medii/scoala profesionala,

  • vechime minimum 5 ani in munca.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  • curriculum vitae,

  • copia actului de identitate,

  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  • copie diploma bacalaureat, scoala generala.

  • cazierul judiciar,
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

- 17.08.2017, ora 10.00 - proba scrisa/practica

- 22.08.2017, ora 10.00 – interviu.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 07.08.2017, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefonul 0213194518.

 

 

powered by iceixWEB