16.10.2017 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR/ CERCETATOR STIINTIFIC

Generale / 12.09.2017

 

 

 

 

 

 

IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr. 8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, norma intreaga, in cadrul proiectului POC Terapii tintite pentru boala valvei aortice in diabet THERAVALDIS, ID: P_37_298.

 

- 2 posturi de asistent de cercetare stiintifica stagiar/ cercetator stiintific, corespunzator pozitiei de doctorand/ postdoctorand.

 

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului:

- studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicina umana/veterinara, fizica, biofizica, biotehnologie;

- pentru postul de cercetator stiintific sa aiba activitate de cercetare - dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati;

- constituie un avantaj experienta in cel putin una din tehnicile: biochimie, citometrie de flux, imunofluorescenta, culturi de celule, biologie moleculara.

 

 

Atributiile postului:

 

- Executa: experimente in vivo pe soareci, tehnica Real-Time PCR, teste ELISA, microscopie, culturi de celule, dezvoltarea de modele valvulare 3D, tehnici de biochimie, colorarea imuno - histochimica, citometrie de flux, studii pe celule in co-cultură 3D, microscopie confocala.

- Executa experimentele ce ii sunt repartizate in cadrul proiectului si raspunde de corectitudinea rezultatelor.

- Raspunde de lucrarile ce-i revin in cadrul activitatilor de cercetare din proiect si de calitatea lor stiintifica.

 

- Participa la intalnirile cu grupurile de lucru implicate in proiect, la congrese stiintifice.

 

 

 

 

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

- cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

- curriculum vitae, semnat,

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

- copia actului de identitate,

- copii diploma bacalaureat, diploma de licenta, foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

- copie de pe diploma de doctor, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice,

- cazierul judiciar,

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 16.10.2017, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si o proba orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 12.10.2017, ora 14,00, la compartimentul Resurse Umane, IBPC “N. Simionescu”.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de email: ileana.manduteanu@icbp.ro.

 

Tematica pentru concurs:
1. Mecanisme genetice de baza (ADN, replicare ADN, controlul expresiei genice).
2. Nucleul celular (ADN cromozomal si impachetare, structura cromozomilor).
3. Membrana celulara: structura, functie, metode de investigare.
4. Proteine: structura, functie, metode de investigare. 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular biology of the cell. Garland Science, 2007. (cartea poate fi accesata gratuit de pe internet).

 


REZULTATUL CONCURSULUI 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Nota

Rezultat

1.

Cecoltan Sergiu

9.42

Admis

2.

Filippi Alexandru

9.42

Admis

 

Afisat la avizierul institutului azi 19.10.2017.

powered by iceixWEB