12.12.2017 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR

Generale / 09.11.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR, in cadrul proiectului: "Explorarea de noi cai in bolile cardiace asociate cu imbatranirea" (COFUND-ERA-CVD-EXPERT).

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului:

- studii superioare in domeniul stiintelor biomedicale sau in domenii conexe,

- cunostinte solide de biochimie, de biologie celulara si moleculara.

- disponibilitate pentru lucrul cu animale de laborator .

- cunostinte de limba engleza si calculator.

 

Atributii:

- executa experimentele ce ii sunt repartizate si aduce contributii la elaborarea de articole stiintice,

- raspunde de corectitudinea si de calitatea stiintifica a rezultatelor obtinute,

- participa la intalnirile cu grupurile de lucru si elaboreaza rapoarte stiintifice in relatie directa cu activitatile desfasurate.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  1. cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  2. curriculum vitae,

  3. copia actului de identitate,

  4. copii diploma bacalaureat , diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  5. cazierul judiciar,
  6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 12.12.2017 ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si una orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 08.12.2017 ora 15.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

TEMATICA

1. Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2. Proteinele: structura, functii, metode de investigare.

3. Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: electroforeza, Western blot, ultracentrifugare, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

BIBLIOGRAFIE

Molecular Biology of the Cell, by Bruce Alberts      

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB