24.11.2017 - CONCURS MUNCITOR CALIFICAT SI PORTAR

Generale / 09.11.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi temporar vacante:

- 1 post muncitor calificat III,

- 1 post portar

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerinte post muncitor calificat III:

 • studii medii/ liceu,

 • vechime in munca: minimum 3 ani.

Cerinte post portar:

- studii: scoala generala.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

 • curriculum vitae,

 • copia actului de identitate,

 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

 • copie diploma bacalaureat, scoala generala,

 • cazierul judiciar,

 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

 

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

- 24.11.2017 ora 10.00 - proba scrisa

- 28.11.2017 ora 10.00 - interviu

  

09.11.2017

Publicarea anuntului

09.11.2017-16.11.2017 ora 16.00

Depunerea dosarelor de concurs

17.11.2017

Selectia dosarelor

17.11.2017

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

20.11.2017

Depunerea contestatiilor

21.11.2017

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

24.11.2017 ora 10.00

Sustinerea probei scrise

24.11.2017

Afisare rezultate proba scrisa

27.11.2017

Depunere contestatii proba scrisa

27.11.2017

Afisarea rezultatele solutionarii contestatiilor

28.11.2017 ora 10.00

Sustinere interviu

28.11.2017

Afisare rezultate interviu

29.11.2017

Depunere contestatii interviu

29.11.2017

Afisarea rezultatele solutionarii contestatiilor

04.12.2017

Afisare rezultate finale

 

 

 

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 16.11.2017, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefonul 0213194518.

 

BIBLIOGRAFIE

Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat III în Biobaza IBPC, sectorul Convențional

 

 • ”Cerințe privind instalațiile și echipamentele” (Legea 43 / 2014: Art. 21).

 • ”Evidența animalelor” (Legea 43 / 2014: Art. 29).

 • ”Îngrijirea și adăpostirea animalelor” (Legea 43 / 2014: Art. 32).

 • ”Lista speciilor de animale (12 specii) utilizate în proceduri sau pentru utilizarea în scopuri științifice a țesuturilor ori organelor care provin de la acestea” (Ordinul 97 / 2015, anexa Nr.1 la norma sanitară veterinară).

 • Asepsia și antisepsia. https://ro.scribd.com/doc/49971367/asepsie-antisepsie

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS PORTAR

Manualul Agentului de Securitate.

 


 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

concurs pentru ocuparea unui post de portar

 

Afisat astazi 17.11.2017 ora 10.00 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

  

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

Ciulei Florin

Admis

 

 

 

Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

 

Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 24.11.2017 ora 10.00 la sediul Institutului.

 

 

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

concurs organizat pentru ocuparea unui post de muncitor calificat III

 

Afisat astazi 17.11.2017 ora 10.00 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

  

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

Ilies Nicoleta

Admis

 

 

 

Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

 

Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 24.11.2017 ora 10.00 la sediul Institutului.

 

powered by iceixWEB