15.12.2017 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC II

Generale / 13.11.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru 2 posturi de promovare in grad profesional de:

Cercetator stiintific II

 

Cerintele postului:

- Vechime in activitatea de cercetare – dezvoltare in specialitate de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  1. cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  2. curriculum vitae,

  3. copie legalizata a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  4. copia actului de identitate,

  5. copie legalizata de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  1. copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare ,precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice sau academice,

  2. lista lucrarilor publicate insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative.

 

Concursul se va desfasura in data de 15.12.2017, ora 11.00 la sediul Institutului si consta in analiza dosarului de inscriere si un interviu.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro.

 

powered by iceixWEB