14.12.2017 -C0NCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR SI CERCETATOR STIINTIFIC

Generale / 13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi vacante , norma intreaga, in cadrul proiectului POC"Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de imunoterapie cu celule stromale mezenchimale", DIABETER:

 

- 1 post de asistent de cercetare stiintifica stagiar/doctorand

- 1 post de cercetator stiintific/postdoctorand

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului:

- studii superioare: biologie, stiinte biomedicale, stiinte farmaceutice sau domenii conexe;

- doctorat in biologie, stiinte biomedicale, stiinte farmaceutice sau in domenii conexe (pentru postul de cercetator post-doctorand);

- cunostinte de biochimie, biologie celulara si moleculara;

- disponibilitate pentru lucru cu animale de laborator;

- o buna cunoastere a limbii engleze, scris si vorbit;

- cunostinte de calculator.

 

Atributiile postului :

 

  • executa experimentele ce ii sunt repartizate in cadrul proiectului si aduce contributii la elaborarea de articole stiintice;

  • raspunde de corectitudinea si de calitatea stiintifica a rezultatelor obtinute;

  • participa la intalnirile cu grupurile de lucru implicate in proiect, la congrese stiintifice;

  • elaboreaza rapoarte stiintifice in relatie directa cu activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele specifice ale proiectului.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

- cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

- curriculum vitae, semnat,

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

- copia actului de identitate,

- copii diploma bacalaureat , diploma de licenta, foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

- copie de pe diploma de doctor (pentru postul de cercetator post-doctorand), alte diplome sau titluri stiintifice,

- cazierul judiciar,

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura conform  calendarului urmator:

- 14.12.2017 ora 10.00 - proba scrisa,

- 18.12.2017 ora 10.00 - interviu.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 12.12.2017, ora 14.00, la compartimentul Resurse Umane, IBPC “N. Simionescu”.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de email: sanda.burlacu@icbp.ro.

 

 

 

TEMATICA

 

1. Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

 

2. Proteinele: structura, functii, metode de investigare.

 

3. Notiuni generale de imunologie (celulele sistemului imunitar; imunitatea innascuta si adaptativa, mecanisme de activare ale limfocitelor T).

 

3. Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, Western blot, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Janeway's Immunobiology 8th Edition, by Kenneth Murphy

 

Molecular Biology of the Cell, by Bruce Alberts

 

 

 

powered by iceixWEB