05.12.2018 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA

Generale / 30.10.2018

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de:

 

ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biofizica, Biotehnologie, Medicina Umana/ Veterinara.

- Vechime in activitate de minimum 6 luni.

- Cunostinte de baza in: biologie celulara si moleculara, biochimie.

- Cunostinte de limba engleza.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  • curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

  • adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  • cópia actului de identitate,

  • cópii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  • cazierul judiciar,

  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 05.12.2018 ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si una orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 29.11.2018 ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

TEMATICA CONCURS ASISTENT DE CERCETARE

1. Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2. Proteinele: structura, functii, metode de cercetare.

3. Bazele generale ale functionarii sistemului cardiovascular.

4. Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, western-blotting, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB