04.12.2018 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC III

Generale / 30.10.2018

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza

 

concurs de promovare pe 2 posturi vacante de:

 

Cercetator stiintific III

 

Conditii generale:

Candidatul:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Conditii specifice:

 

Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biochimie, Medicina Umana/ Veterinara, Fizica,

- Vechime in activitate de cercetare - dezvoltare de cel putin 6 ani, sau 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor.

 

Criterii de evaluare

1. Performanta in cercetare:

 

 • Lista de lucrari ISI/non-ISI
 • Lista de citari fara autocitari
 • Prezenta la congrese nationale si internationale
 • Indice Hirsh

 

2. Implicarea in proiectele de cercetare ale laboratorului.

 

3. Prestigiul profesional:

 

 • Premii nationale
 • Premii internationale

 

 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

 • curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

 • cópie a carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

 • cópii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

 • cópie a diplomei de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare, precum si ale altor diplome sau titluri stiintifice sau academice,

 • cazierul judiciar,

 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, in original.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Concursul se va desfasura in data de 04.12.2018, ora 10.00, la sediul Institutului si va consta intr-o proba orala si o proba scrisa.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 29.11.2018, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si biliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524 sau la sediul Institutului - ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

TEMATICA

A.Subiect I

1.Biosinteza lipidelor si lipoproteinelor.

2.Biosinteza proteinelor.

3.Codul genetic si reglarea expresiei genice. Recombinare, transpozitie, clonare.

4.Replicarea, transcriptia, translatia materialului genetic.

5.Enzimele: structura, functii, mecanisme catalitice enzima-substrat, substrate in sisteme biologice, cofactori, izoenzime, enzime alosterice, exemple, metode enzimatice folosite in biologie.

6.Matricea extracelulara: compozitie chimica (procolagenul, colagenele, elastina, glicosaminoglicanii, proteoglicanii) si functii.

7.Jonctiuni intercelulare: tipuri, structura, molecule componente, rol.

 

B.Subiect II

Prezentarea proiectului de cercetare

 

BIBLIOGRAFIE

 • Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. 4th Edition, Garland Science (biblioteca).
 • H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.Lawrence Zipursky, P.Matsudaria, J.Darnell. Molecular Cell Biology. Fifth Edition, Scientific American Books, 2004 (poate fi descarcat free on-line).
 • T.M.Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Seventh Edition, 2010, Wiley­Liss, Inc (poate fi descarcat free on-line).
 • M. Green, J. Sambrook. Molecular Cloning, a laboratory manual. Forth Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012 (poate fi descarcat free on-line).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB