23.01.2019 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA

Generale / 19.12.2018

I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocupare urmatoarele posturi vacante:

 

             - ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA - 1 post

             - ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR - 2 posturi

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA:

 -  Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biofizica, Biotehnologie, Medicina Umana/ Veterinara,

 -  Vechime in activitate  minimum 6 luni.

 -  Cunostinte de baza in: biologie celulara si moleculara, biochimie,

 -  Cunostinte de  limba engleza.

            

Cerintele postului ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR:

 -  Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biofizica, Biotehnologie, Medicina Umana/Veterinara.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c)adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

d)copia actului de identitate,

e)copii diploma bacalaureat, diploma de licenta  insotita de foaia matricola  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

f)cazierul judiciar,

g)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 23.01.2019 ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si una  orala.

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 18.01.2019 ora 15.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

TEMATICA CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIIFCA

1.  Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2.  Proteinele: structura, functii, metode de cercetare.

3.  Bazele generale ale functionarii sistemului cardiovascular. 

4.  Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, western-blotting, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.

 

 

TEMATICA CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA  STAGIAR

  1. Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.
  2. Proteinele: structura, functii, metode de investigare.
  3. Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, Western blot, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular biology of the cell. Garland Science, 2007. (cartea poate fi accesata gratuit de pe internet).

 


 

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU POSTURILE DE ASISTENT DE CERCETARE STAGIAR

Nr.crt

Numele si prenumele

Nota

Rezultat

 1. 

Leti Livia-Ioana

9.66

Admis

2.

Neculachi Carmen

8.75

Admis

3.

Grigoras Oana

7.66

Respins

 

 


  

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE ASISTENT DE CERCETARE

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Nota

Rezultat

1. 

Lupan Ana Mihaela

9.54

Admis

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB