26.01. 2022 - ANUNȚ -Drd. Sînziana Popescu- Susținere publică a tezei de doctorat - orele 14:00

Generale / 06.01.2022

 
 

                     

 Institutul de Biologie şi Patologie Celulară

Nicolae Simionescu”

Şcoala de Studii Avansate a

 Academiei Române 

                         

                                                                                                                                                                                 

București, ROMÂNIA

 


 

  

ANUNŢ

 

 

   

Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat:

„Terapia celulară a țesutului ischemic: transplantul combinat de celule stromale mezenchimale și progenitoare endoteliale”,

Student-doctorand: Sînziana Popescu

Componența comisiei:

-         președinte: Dr. Felicia Antohe,  ICBP „Nicolae Simionescu”, București

-         conducător științific: Acad. Maya Simionescu,  ICBP „Nicolae Simionescu”, București

-          referenți:

Dr. Alexandrina Burlacu, ICBP „Nicolae Simionescu”, București
Prof. Univ. Dr. Maria Dorobanțu, UMF "Carol Davila", București
Prof. Univ. Dr. Carmen Chifiriuc, Universitatea din București, Bucureşti

Susținerea va avea loc în ziua de 26.01.2022, orele 14:00, la sediul Institutului din str. B.P.Hașdeu, nr. 8, şi prin intermediul platformei Zoom.

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului.

 

 

 


 

 

ZOOM MEETING

 

Join Zoom Meeting

 

 --------------------------------------------

 

 

 


  

 

 RESUME/

REZUMATUL

TEZEI DE DOCTORAT

CV

Drd. Sînziana 

Popescu

CV 

Acad. Maya

Simionescu 

CV 

Dr. Felicia

Antohe 

CV 

Dr. Alexandrina 

Burlacu

CV 

Prof. Univ. Dr. Maria 

Dorobantu

CV

Prof. Univ. Dr. Carmen 

Chifiriuc

 

 

 

 

 


 

 

 
 

powered by iceixWEB