11.02. 2022 - ANUNȚ -Drd. Oriana Elena MORARU- Susținere publică a tezei de doctorat - orele 13:00

Generale / 20.01.2022

 
 

 

 Institutul de Biologie şi Patologie Celulară

Nicolae Simionescu”

Şcoala de Studii Avansate a

Academiei Române 

                         

                                                                                                                                                                                 

București, ROMÂNIA

 


 

  

ANUNŢ

 

 

   

Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat:

Identificarea de noi biomarkeri cu potențial predictiv pentru riscul apariției evenimentelor critice la pacienții cu determinări vasculare multiple”,

Student-doctorand: Oriana Elena MORARU

Componența comisiei:

 -       președinte, Acad. Maya SIMIONESCU

-       conducător științific, Acad. Anca V. SIMA

-       referenți: Acad. Octavian POPESCU

                        Prof. dr. Vlad ILIESCU

                        Conf. dr. Laura RĂDUCU

Susținerea va avea loc în ziua de 11 FEBRUARIE 2022, orele 13, online prin intermediul platformei Zoom.

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Biologie și Patologie Celularǎ „Nicolae Simionescu”.

 

 

 

 


 

 

ZOOM MEETING

 

Join Zoom Meeting

 

 --------------------------------------------

 

 

 


  

 

 RESUME/

REZUMATUL

TEZEI DE DOCTORAT

CV

Drd. Oriana Elena

MORARU

CV 

Acad. Maya

SIMIONESCU 

CV 

Acad. Anca V.

SIMA

CV 

Acad. Octavian

POPESCU

CV 

Prof. Dr. Vlad

ILIESCU

CV

Conf. Dr. Laura

RĂDUCU

 

 

 

 

 


 

 

 
 

powered by iceixWEB