Concurs 07.11.2022 - Muncitor calificat II și un post de muncitor calificat I cu normă întreagă, prin transformarea propriului post

Generale / 28.10.2022

ANUNT

        I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs pentru 5 posturi de promovare în treaptă profesională de muncitor calificat II  și un post de muncitor calificat I cu normă întreagă,  prin transformarea propriului post.

         Examenul de promovare se va desfasura in data de 07.11.2022 ora 11.00, la sediul I.B.P.C. Nicolae Simionescu si va consta in sustinerea unei probe practice.

          Rezultatul probei practice se va afisa la sediul si pe site-ul I.B.P.C. Nicolae Simionescu in data de 08.11.2022.

          Avansarea în treaptă profesională imediat superioară se realizeaza prin obtinerea notei de minim 5(cinci).

           Candidatul poate depune contestatie cu privire la rezultatul probei practice în termen de o zi lucratoare de la data afișării acesteia.

            Rezultatul la contestatia depusa se va afisa in termen de o zi lucratoare la sediul și pe site-ul I.B.P.C. Nicolae Simionescu.

            Rezultatul final al examenului de promovare se afiseaza la sediul si pe site-ul I.B.P.C. Nicolae Simionescu la data de 10.11.2022.

 

 

REZULTAT CONCURS

 

REZULTAT

 

powered by iceixWEB