6 Octombrie 2023 -ANUNT 2 - Interviu colocviu de admitere la doctorat in cadrul SCOSAAR

Generale / 18.09.2023

 


 


 


 

 

 

Institutul de Biologie și Patologie Celulară ”Nicolae Simionescu” (IBPC-NS) cu sediul în str. B.P. Haşdeu nr. 8, București organizează colocviu de admitere la doctorat în data de 6 octombrie 2023, ora 14:00.

Înscrierea pentru doctorat în cadrul IBPC-NS se va desfășura în perioada 18-29 septembrie 2023. Informații despre organizarea admiterii la doctorat (numar locuri, conducatori doctorat, tematica, etc.) se gasesc la adresa http://www.icbp.ro/static/en/en-education_training/admitere_doctorat_ibpc_ns_20232024.html.

Invităm absolvenții de master în domeniile biologie, chimie/biochimie, fizică/biofizică, medicină umană/veterinară, biotehnologii la un interviu preliminar participării la colocviul de admitere la doctorat în cadrul Școalii Doctorale Științele Vieții, Academia.

Candidatul declarat admis la colocviu va fi înmatriculat în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), Școala Doctorală Științele Vieții (https://acad.ro/scosaar/scosaar.html) și va fi angajat și în cadrul proiectului PNRR-III-C9-2022-I8, ctr. nr. 760063/23.05.2023, “Noi strategii nanoterapeutice care țintesc mecanismele implicate în tranziția fibroblast-miofibroblast pentru tratamentul fibrozei cardiace” (HeartCure project). Doctorandul va desfășura activități în domeniul fibrozei cardiace și al nanomedicinei (folosirea nanoparticulelor pentru transportul țintit de medicamente) și va utiliza modele experimentale in vitro (culturi celulare) și in vivo (modele animale) și tehnici de biochimie și biologie celulară și moleculară.

Pentru cei interesați se pot obține relații suplimentare la numărul de telefon: 0744073142, Dr. Manuela Călin sau la adresa de e-mail: manuela.calin@icbp.ro.

 

 


 


 


 

powered by iceixWEB