IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu, nr.8, sector 5, Bucureşti, scoate la concurs 1 post vacant  de asistent stagiar.   Condiţii generale : Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă... read more
IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu, nr.8, sector 5, Bucureşti, scoate la concurs 1 post vacant, jum ă tate de norm ă , de:   - REFERENT DE SPECIALITATE IA, Condiţii generale : Candidatul:   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba... read more
    IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu, nr.8, sector 5, Bucureşti, scoate la concurs următorul post vacant, normă întreagă, în cadrul proiectului POC “ Terapii ţintite pentru boala valvei aortice în diabet ” THERAVALDIS, ID: P_37_298 .   - 1 post de doctorand/ postdoctorand corespunzător pozi ţi ei asistent de cercetare ştiin ţi fică stagiar/ cercetător ştiin ţi fic... read more
29.03.2019- Sesiunea „Viitorul Cercetării, Dezvoltării și Inovării în Sănătate. Oportunități pentru România"
      ACADEMIA ROMÂNĂ Secţia de Ş tiinţe Biologice                                                                                                                  ... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs de promovare pe 2 posturi vacante de:   Cercetator stiintific   Conditii generale: Candidatul a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;... read more
I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant, norma partiala, 16 ore/ luna , de cercetator stiintific / cercetator postdoctoral , in cadrul proiectului PCCF-4/2018 cu titlul: " Mimarea mecanismelor viului prin abordari ale chimiei supramoleculare, in cinci dimensiuni ”   Conditii generale: Candidatul a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de asistent de cercetare stiintifica stagiar, norma partiala, 4 ore/ zi, in cadrul proiectului TE 3/2018 „ Contributia celulelor stromale mezenchimale in procesul de reepitelizare a culturilor cutanate biomimetice prin intermediul potentialului de diferentiere si a factorilor paracrini secretati ” (ProSkin).   Conditii generale:... read more
   IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarul post vacant, norma intreaga, in cadrul proiectului POC  “ Terapii tintite pentru boala valvei aortice in diabet THERAVALDIS” , ID: P_37_298.   - 1 post de asistent de cercetare stiintifica stagiar/ cercetator stiintific, corespunzator pozitiei de doctorand/ postdoctorand     Conditii generale :... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs de promovare pe 2 posturi vacante de: Cercetator stiintific     Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are... read more

1 · 2

powered by iceixWEB