IBPC "N.Simionescu" cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr. 8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs 2 posturi de asistent de cercetare stiintifica stagiar/ doctorand / cercetator stiintific/ postdoctorand norma intreaga, pe perioada de derulare a proiectului POC " Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de imunoterapie cu celule stromale mezenchimale ", DIABETER:     A. Conditii... read more
  I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs in cadrul proiectului PCCF-5/2018 cu titlul: ” Țintirea mecanismelor immunității innăscute pentru o mai bună stratificare a riscului și identificarea de noi opțiuni terapeutice in infarctul de miocard ” urmatoarele posturi vacante, norma partiala, 10 ore/luna:   1 post cercetator stiintific III 2 posturi asistent de cercetare... read more
27.09.2019 - COLOCVIU ADMITERE DOCTORAT
                                                                                                       ... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de: - ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;... read more
powered by iceixWEB