I.B.P.C.”N. SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P. Hașdeu nr. 8, sector 5, București scoate la concurs 2  posturi vacante de :         Asistent de cercetare științifică stagiar/doctorand  în cadrul proiectului  BETAUPREG - Supportive therapy for diabetes by increasing the stress endurance and regenerative capacity of β-cells .       CCONDIȚII GENERALE:    ... read more
                                                                                                                       ... read more
                                                                                                                                   ... read more
I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post temporar vacant de asistent de cercetare stiintifica , perioada determinata in cadrul proiectului “ Noi strategii terapeutice utilizand celule incapsulate”, director dr. Anca Gafencu, Laborator Reglare genica si Terapii moleculare.   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de :   Asistent de cercetare stiintifica  in cadrul proiectului ”Utilizarea terapiei celulare in repararea cutanata”, director dr. Irina Titorencu, Laborator Culturi Celulare .   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 2 posturi vacante de:                  -   Cercetator stiintific Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în... read more
I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatorul post vacant:                      - 1 post portar   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul... read more
                                                                                                               Şcoala de Studii Avansate a... read more
  SEMINAR COMEMORATIV   Să ne amintim și să re-cunoaștem pe cel în casa căruia ne desfășurăm talentul, visele și speranțele:   PROFESORUL NICOLAE SIMIONESCU     În ziua de 10 februarie 2020, la ora 14:00 va avea loc o întâlnire în care cei care l-au cunoscut pe Profesorul Nicolae Simionescu o să vi-l prezinte.   Vor lua cuvântul:   Ileana... read more
                                                                                       ... read more

1 · 2

powered by iceixWEB