13.10.2017 - COLOCVIU ADMITERE DOCTORAT 2017
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante: - 1 post muncitor calificat I   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de : ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs de promovare pe 1 post vacant de :   Cercetator stiintific III   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de: ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru 1 post de promovare in grad profesional de: Cercetator stiintific II Cerintele postului: - Vechime in activitatea de cercetare – dezvoltare in specialitate de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor. Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane. Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante: - 2 posturi Asistent I - 1 post  Portar   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr. 8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de:   sef birou contabilitate, gradul II.   Conditii generale Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris... read more
powered by iceixWEB