14- 17 JUNE 2017: INTERNATIONAL CONGRESS “A CHALLENGE OF THE 21ST CENTURY: REGENERATIVE MEDICINE- RESEARCH AND CLINICAL APPLICATIONS” SECOND EDITION, BUCHAREST
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu nr.8, sector 5, Bucureşti organizeaz ă concurs de promovare pe 2 posturi vacante de:   Cercetător ş tiin ţ ific III   Condi ţ ii generale: Candidatul : a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str.  B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru 1 post de promovare in grad profesional de:   Cercetator stiintific I   Cerintele postului: - Vechime in activitatea de cercetare – dezvoltare in specialitate de cel putin 9 ani si titlul stiintific de doctor.   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: cerere de inscriere adresata Directorului... read more
                                IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatorul post, norma intreaga, in cadrul proiectului POC “ Terapii tintite pentru boala valvei aortice in diabet THERAVALDIS ”, ID: P_37_298: -  un post de asistent de cercetare stiintifica stagiar/... read more
                              IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi, norma intreaga, in cadrul proiectului POC: “ Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de imunoterapie cu celule stromale... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu nr.8, sector 5, Bucureşti scoate la concurs 1 post temporar vacant de:   ASISTENT DE CERCETARE Ş TIIN Ţ IFIC Ă STAGIAR   Condi ţ ii generale: Candidatul: a)are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi      domiciliul în România; b)... read more
powered by iceixWEB