I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs de promovare pe 2 posturi vacante de: Cercetator stiintific     Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are... read more
I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocupare urmatoarele posturi vacante:                - ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA - 1 post              - ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR - 2 posturi   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia... read more
                                                        Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române                                                               ... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza   concurs de promovare pe 2 posturi vacante de :   Cercetator stiintific III   Conditii generale: Candidatul:   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba... read more
I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de :   ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA   Conditii generale: Candidatul: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi... read more
OCTOBER 24 - 26, 2018: THE 12TH CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN PROTEOMIC CONFERENCE
powered by iceixWEB