Education & Training
Bursa Maya si Nicolae Simionescu

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Societatea Română de Biologie Celulară și Institutul de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu”, cu sprijinul doamnei Academician Maya Simionescu, anunţă lansarea bursei de cercetare postdoctorală “Maya și Nicolae Simionescu”.

 

Informaţii generale

 

 • Bursa “Maya și Nicolae Simionescu” se acordă anual prin competiție, începând din anul 2022;
 • Valoarea bursei postdoctorale, acordată de Doamna Acad. Maya Simionescu, este în valoare de 10.000 euro și se acordă pentru finanțarea unui proiect de cercetare desfășurat timp de 12 luni;
 • Aplicația va fi în domeniul științelor biomedicale – «Cercetare biomedicală fundamentală și aplicativă în beneficiul sănătății omului».
 • Programul se adresează cercetătorilor cu vârsta de maximum 45 de ani și care activează în Instituții de cercetare/Universități de pe teritoriul României
 • Competiția va consta în doua etape:

-          Etapa I – preselecția: depunerea rezumatului proiectului (max. 500 cuvinte), însoțit de un CV- format Europass;

-          Etapa II - depunerea dosarului complet, care cuprinde proiectul de cercetare in extenso.

 

Calendar concurs

 

 • Lansarea competiției: 8 Iunie, 2022
 • Data de depunere rezumat însoțit de CV: 11 Iulie, 2022
 • Rezultate evaluare Etapa I: 18 Iulie, 2022
 • Data de depunere a dosarului: 10 August, 2022
 • Anunțarea câștigătoarei/câștigătorului: 15 Septembrie, 2022
 • Începerea proiectului și a finanțării: 1 Octombrie, 2022
 • Finalizare proiect: 1 Octombrie 2023

 

Condiții de înscriere și participare

 

La concursul pentru acordarea bursei “Maya și Nicolae Simionescu” au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România sau care vor lucra în România pe perioada bursei;

b) sunt absolvenți de studii superioare, cu diplomă de licență/master și sunt doctori în domeniile biologie/biofizică/științele naturii/medicină (conform legii);

c) au cunoștințe de limba engleza cel puțin de nivel mediu;

                                                                                            

Rezumatul însoțit de CV (etapa I) și dosarul de concurs care include proiectul de cercetare in extenso (Etapa II) se trimit în format electronic la adresa de e-mail: bursa.simionescu@icbp.ro

              Pentru mai multe detalii accesați:

http://www.icbp.ro/static/en/en-education_training/bursa_maya_si_nicolae_simionescu.html

 

Acad. Maya Simionescu

Preşedinte – Societatea Română de Biologie Celulară

 

 Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente redactate în limba română*:

 

1. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

2. Curriculum vitae în format Europass incluzand lista de lucrari, carti publicate în tară și străinatate;

3. Copie buletin de identitate/carte de identitate;

4. Aplicația de proiect completată în formatul pus la dispoziție pe site-ul competitiei. Proiectul de cercetare cu o temă originală din domeniul cercetării biomedicale – « Cercetare biomedicală fundamentală și aplicativă în beneficiul sănătății omului » ;

5. Acordul conducerii instituției de învățământ acreditate din România/instituției de profil din România unde își desfășoară activitatea, pentru implementarea proiectului de cercetare propus (cu semnătură și număr de înregistrare);

6. Recomandare din partea unui specialist in domeniul bursei solicitate;

7. Copii ale actelor de studii: diplome (licență, studii aprofundate, doctorat), alte certificate de specialitate/diplome;

8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de bursă;

9.Toate filele din dosarul de candidatură se numerotează în ordine, începând cu numărul 1 de pe prima pagină a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si se trimit scanate la adresa de e-mail: bursa.simionescu@icbp.ro

 

*exceptie - pct. 4 proiectul de cercetare care se redacteaza in limba engleza.

 

Dosarele de candidatură primite după termenul limită prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului, nu vor fi evaluate.

 

 

 


 

 

Ne dorim ca prin aceasta bursa, in fiecare an sa facem un cercetator fericit si in acelasi timp, sa cinstim memoria Profesorului Nicolae Simionescu.

 

Cu bune ganduri,

 

Maya Simionescu

 


 

 DESCĂRCARE DOCMENTE:

 

APLICAȚIA PENTRU BURSĂ  

 

 

CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

 

 

 

 REGULAMENT BURSĂ  

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ  

 

 

 

 

REZULTATUL COMPETITIEIREZULTAT

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB