Networking & Grants  »  Grants  »  National Grants
THERAVALDIS

       

 

                        Terapii tintite pentru boala valvei aortice in diabet THERAVALDIS

 

ID: P_37_298

 cod MySMIS-104362

 

Director de proiect: Dr. Agneta Simionescu

 

                                  

                                   

CERINTE DE PUBLICITATE  

 MODEL CONTRACT  

Specificația Tehnică pentru echipamente IT   

 Contract completat  

Caiet de sarcini servicii audit financiar  

Propunere contract servicii audit  

 Specificatii tehnice sinteza si caracterizare nanoconjugate   

Model contract servicii de cercetare  

Specificatii tehnice microscopie electronica de transmisie 

 Contract de furnizare 45

 

Contract servicii cercetare 30

                                              

                           

Acronim: THERAVALDIS

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD
Tip proiect: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

 

                                                                                                                                 

powered by iceixWEB