Generale

      I.B.P.C. N.SIMIONESCU , în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 14.05.2024 la sediul din str. B.P.Hașdeu nr.8, sector 5,... read more
      În vederea respectării clauzelor contractuale ale proiectului PNRR cu numarul de contract 760061/23.05.2023, cod 148/15.11.2022cu titlul „ Development of a novel immunomodulatory therapy against cardiac inflammation in myocardial infarction, myocarditis and sepsis ”, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a... read more
            În vederea respectării clauzelor contractuale ale proiectului PNRR cu numărul de contract 760061/23.05.2023, cod 148/15.11.2022cu titlul „ Development of a novel immunomodulatory therapy against cardiac inflammation in myocardial infarction, myocarditis and sepsis ”, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”)... read more
        Institutul de Biologie şi Patologie Celulară ” Nicolae Simionescu” Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române                                                                ... read more
  According to  Research.com's 2023 Edition, the top-ranked scientist in the field of Biology and Biochemistry in Romania is Acad. Maya Simionescu. She is a biologist, a titular member, and the president of the Biological Sciences Section of the  Romanian Academy . She is also the director of the  Institute of Cellular Biology and Pathology "Nicolae Simionescu"  and the executive president of the National Foundation for Science and Art. She has had an... read more
                                                                                           ... read more
powered by iceixWEB