Networking & Grants  »  Grants  »  National Grants
BIOVEA

 

        

Grant acordat de Autoritatea Nationala Pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, CNCS-UEFISCDI, - Proiecte Complexe Realizate în Consorţii CDI (PCCDI) - Program 1. Dezvoltarea sistemului national de cercetare dezvoltare, Subprogram 1.2. Performanță instituțională – “Proiecte de dezvoltare instituțională”

Nr Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0527/ Nr Contract: 83 PCCDI/2018

TITLU PROIECT: Dezvoltarea de BIOnanotehnologii bazate pe Veziculele Extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul si terapia bolii aterosclerotice

 

DIRECTOR DE PROIECT COMPLEX: Dr. CSI Adriana Georgescu

COORDONATOR: Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu“ (IBPC N. Simionescu) - Responsabil: Dr. Adriana Georgescu, CSI

PARTENERI:

P1: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” București (INCDVB) - Responsabil: Dr. Mihaela Gherghiceanu, CSI

P2: Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București (UMFCD) - Responsabil: Prof. Dr. Dragoș Vinereanu

P3: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara – Centru de cercetare OncoGen (OncoGen) - Responsabil: Prof. Dr. Virgil Păunescu

 

Perioada de desfasurare: 30.03.2018-31.12.2020

Buget proiect complex: 5.287.500,00 lei

 

PROIECTE COMPONENTE:

INCDVB – coordonare Proiect 1 - Identificarea de vezicule extracelulare circulante, ca biomarkeri pentru boala aterosclerotică coronariana experimentala

UMFCD – coordonare Proiect 2 - Validarea veziculelor extracelulare circulante, ca biomarkeri pentru diagnosticul precoce si stabilirea prognosticului bolii coronariene stabile la om

OncoGen – coordonare Proiect 3 - Stabilirea unei surse celulare optime pentru generarea in vitro de vezicule extracelulare, cu potential terapeutic in boala aterosclerotica coronariana

IBPC N. Simionescu – coordonare Proiect 4 - Explorarea potentialului terapeutic al veziculelor extracelulare in modele experimentale de hipertrofie cardiaca si ateroscleroza coronariana ‘in vitro’ si ‘in vivo’

Echipa de cercetare IBPC N. Simionescu: Dr. Alina Constantin, Dr. Nicoleta Alexandru, Dr. Miruna Nemecz, Drd. Alexandru Filippi, Tehnician Marilena Isachi, Dr. Gabriela Tanko, Dr. Florentina Safciuc, Dr. Anca Gafencu, Dr. Irina Titorencu, Dr. Ana-Maria Rosca, Dr. Emanuel Dragan

- 2 pozitii vacante - asistent de cercetare stagiar

 

REZUMAT

Biomarkerii au un rol bine precizat in diagnosticul si prognosticul sindroamelor coronariene acute, dar identitatea acestora in boala coronariana stabila este mai putin cunoscuta. Utilizarea unor tehnologii emergente de identificare a biomarkerilor, in combinatie cu parametrii clinici ar putea permite diagnosticul precoce al bolii coronariene stabile, precum si identificarea persoanelor cu risc de deces cardiovascular sau de complicatii. In plus, unii biomarkeri, cum ar fi veziculele extracelulare, ar putea fi utilizati in scop terapeutic.

Proiectul isi propune implementarea si dezvoltarea unor tehnologii emergente pentru identificarea derivatelor celulare polivalente, veziculele extracelulare, ce pot fi folosite in diagnosticul precoce, monitorizarea si terapia bolii coronariene stabile. Dezvoltarea tehnologiilor bazate pe veziculele extracelulare se afla inca in etapa pre-comerciala de inovare, iar implementarea si fundamentarea lor stiintifica pot sustine oportunitati relevante strategic in domeniul sanatatii.

Obiectivele proiectului complex sunt:1)identificarea de vezicule extracelulare circulante, ca biomarkeri pentru boala aterosclerotică coronariana experimentala; 2) validarea veziculelor extracelulare circulante ca biomarkeri pentru diagnosticul precoce si stabilirea prognosticului bolii coronariene stabile la om; 3) stabilirea unei surse celulare optime pentru generarea "in vitro" de vezicule extracelulare, cu potential terapeutic in boala aterosclerotica coronariana; 4)explorarea potentialului terapeutic al veziculelor extracelulare in modele experimentale de hipertrofie cardiacasi ateroscleroza coronariana.

Rezultatul asteptat al acestui proiect este realizarea unui consortiu competitiv, interdisciplinar si translational, in domeniul tehnologiilor noi si emergente de diagnostic, monitorizare si terapie a bolilor cardiovasculare. Finalitatea proiectului consta in dezvoltarea de bionanotehnologii bazate pe veziculele extracelulare, aplicabile in clinica.

 

 

Grant awarded by the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS-UEFISCDI - Complex Projects Completed in Consortia CDI (PCCDI),under Program 1. Developing national CD, Subprogram 1.2. Institutional performance - "Institutional Development Project"

Project no. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0527/Contract no. 83 PCCDI/2018

PROJECT TITLE: Development of BIOnanotechnologies based on Extracellular Vesicles for early diagnosis, prognosis and therapy of Atherosclerotic disease

 

COMPLEX PROJECT MANAGER: Dr. CSI Adriana Georgescu

COORDINATOR: Institute of Cellular Biology and Pathology “Nicolae Simionescu”(IBPC N. Simionescu) – Responsible: Dr. Adriana Georgescu, CSI

PARTNERS:

P1: National Institute for Research and Development in the field of Pathology and Biomedical Sciences "Victor Babeş" Bucharest (INCDVB) - Responsible: Dr. Mihaela Gherghiceanu, CSI

P2: University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" Bucharest (UMFCD) - Responsible: Prof. Dr. Dragoș Vinereanu

P3: Emergency Clinical Hospital "Pius Brînzeu" Timişoara - Research Center OncoGen (OncoGen) - Responsible: Prof. Dr. Virgil Păunescu

 

Duration: 30.03.2018-31.12.2020

Budget: 5.287.500,00 lei

 

COMPONENT PROJECTS:

INCDVB - Coordination Project 1 - Identification of circulating extracellular vesicles as biomarkers for experimental atherosclerotic coronary disease

UMFCD - Coordination Project 2 - Validation of circulating extracellular vesicles as biomarkers for early diagnosis and prognosis of stable coronary heart disease

OncoGen - Coordination Project 3 - Establishing an optimal cellular source for the in vitro generation of extracellular vesicles with potential therapeutic in atherosclerotic coronary disease
IBPC N. Simionescu - Coordination Project 4 - Exploration of the therapeutic potential of extracellular vesicles in experimental models of cardiac hypertrophy and coronary atherosclerosis, 'in vitro' and 'in vivo'

 

Research Team IBPC N. Simionescu: PhD. Alina Constantin, PhD. Nicoleta Alexandru, PhD. Miruna Nemecz, PhD. student Alexandru Filippi, Technician Marilena Isachi, PhD. Gabriela Tanko, PhD. Florentina Safciuc, PhD. Anca Gafencu, PhD. Irina Titorencu, PhD. Ana-Maria Rosca, MD. Emanuel Dragan

- 2 vacant positions – research assistant

 

 

ABSTRACT

Various biomarkers have been proposed for the diagnosis and prognosis of acute coronary syndrome, however not for stable coronary disease. Identification of biomarkers that augment established clinical indicators, may allow earlier diagnosis of coronary disease, as well as improved recognition of the risk of complications and cardiovascular death. Additionally, this would pave the way for biomarkers, such as extracellular vesicles, to be employed as precise therapeutic agents in these diseases.

 This project aims to develop and implement new technologies to identify extracellular vesicles that can be used for early diagnosis, monitoring and treatment of stable coronary disease. Such promising approaches are in their infancy in many areas of clinical medicine, therefore key contributions to existing knowledge are of strategic priority in medicine.  

 The specific aims are:(1) identification and analysis of circulating extracellular vesicles, as potential biomarkers in experimentally induced atherosclerotic coronary disease; (2) validation of extracellular vesicles as biomarkers for the early diagnosis and prognosis of stable coronary disease in human patients; (3)in vitro establishment of a cell-line that can efficiently generate vesicles to be used as therapeutic agents in atherosclerotic coronary disease; (4) investigation of therapeutic potential of extracellular vesicles in experimental models for cardiac hypertrophy and coronary atherosclerosis.

The expected outcome of the project is the creation of a competitive, multidisciplinary consortium focusing on the application of leading edge technologies in the diagnosis, monitoring and treatment of cardiovascular disease. It is expected that the study will deliver extracellular vesicle-based nanotechnologies to be employed in a clinical setting.

 

 

 

                                                                                                                         

 

 


 

 

INDICATORI DE REZULTAT – Etapa 1 - 2018 - Proiect Complex

 

 

PROIECT 1 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABES"

 

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Lucrare ISI acceptata

1. Ceafalan LC, Fertig TE, Gheorghe TC, Hinescu ME, Popescu BO, Pahnke J, Gherghiceanu M. Age‐related ultrastructural changes of the basement membrane in the mouse blood‐brain barrier. J Cell Mol Med. 2018; 00:1–9. Doi: 10.1111/jcmm.13980, 2018.

Prezentare orala

1. Mihaela Gherghiceanu. The usefulness of electron microscopy in blood brain barrier investigation. At 21st International Symposium of Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers. 19-21 septembrie 2018, Arad, Romania.

 

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

 • A fost ocupata o pozitie vacanta din proiect
 • Pana la finalul lunii decembrie 2018 vor fi ocupate celelalte doua pozitii vacante din proiect – concursul a fost deja organizat

 

 

 

 

PROIECT 2 - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA"

 

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Prezentare orala

1. SL. Magda, AM. Gheorghiu, T. Constantinescu, C. Mihai, M. Cinteza, D. Vinereanu. Urmărirea ecocardiografică la 2 ani a unei cohorte de pacienți cu scleroză sistemică în terapie standard, la Congresul National de Cardiologie,Titlu Volum Conferinta-Revista Romana de Cardiologie, 19.09-22.09.2018, Sinaia Romania.

Lucrari comunicate la manifestări științifice nationale/internationale - Postere

1. SL. Magda, AM. Gheorghiu, T. Constantinescu, C. Mihai, M. Cinteza, D. Vinereanu.Two year echocardiographic follow-up in systemic sclerosis patients on standard therapyPrezentare poster la Congresul European de Ecocardiografie și Imagistică Cardiovasculară (Conferinta-EHJ-Cardiovascular Imaging),Titlu Conferinta - Euroecho-Imaging 201805.12-08.12.2018, Milano, Italia, Indexata ISI

2. SL Magda, AM Gheorghiu, T. Constantinescu, VD. Bratu, CM. Mihai, M. Cinteză, D. Vinereanu. Atrial function follow-up in treated patients with systemic sclerosis. Prezentare poster la Congresul National de Cardiologie. Titlu Volum Conferinta-Revista Romana de Cardiologie, 19.09-22.09.2018, Sinaia, Romania.

3. Diana Janina Mihalcea, Ramona Bruja, Anca Elena Balinisteanu, Ana Maria Vladareanu,Dragos VinereanuDiagnosis and prediction of late cardiovascular toxicity induced by RCHOP chemotherapy in non-Hodgkin lymphoma through 3D myocardial deformation and arterial stiffness.Prezentare poster la Congresul European de Ecocardiografie și Imagistică Cardiovasculară (Conferinta-EHJ-Cardiovascular Imaging),Titlu Conferinta - Euroecho-Imaging 201805.12-08.12.2018, Milano, Italia, Indexata ISI

Premii

1. SL. Magda, AM. Gheorghiu, T. Constantinescu, C. Mihai, M. Cinteza, D. Vinereanu. Urmărirea ecocardiografică la 2 ani a unei cohorte de pacienți cu scleroză sistemică în terapie standard, la Congresul National de Cardiologie,Titlu Volum Conferinta-Revista Romana de Cardiologie, 19.09-22.09.2018, Sinaia Romania - a obținut locul al III-lea în cadrul concursului: cea mai bună lucrare în domeniul insuficienței cardiace.

 

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

 • In ianuarie 2019 vor fi ocupate cele doua pozitii vacante din proiect

 

PROIECT 3 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA

 

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

 • In ianuarie 2019 vor fi ocupate cele doua pozitii vacante din proiect

 

PROIECT 4 - INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA ,,NICOLAE SIMIONESCU''

 

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Lucrarile ISI publicate

1. Adriana Georgescu. Understanding the functional role of microRNA-214-3p in atherosclerosis for the identification of novel targeted therapies to prevent or reverse endothelial cell dysfunction and stimulate autophagy. Acta Physiologica, e12997. Volume 222, Issue 3, 2018.IF = 5.93

2. Ewa Ł. Stępień, Martyna Durak-Kozica, Agnieszka Kamińska, Marta Targosz-Korecka, Marcin Libera, Grzegorz Tylko, Agnieszka Opalińska, Maria Kapusta, Bogdan Solnica, Adriana Georgescu, Marina C. Costa, Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Wojciech Witkiewicz, Maciej T. Małecki1, Francisco J. Enguita. Circulating ectosomes: Determination of angiogenic microRNAs in type 2 diabetes. Theranostics, 8(14): 3874-3890, 2018 – IF = 8.71

3. Alexandru Florian Deftu, Alexandru Filippi, Roxana Olimpia Gheorghe, Violeta Ristoiu. CXCL1 activates TRPV1 via Gi/o protein and actin filaments. Life Sciences, 193, 282-291, 2018. – IF = 3.23

Lucrarile ISI trimise la publicat

1. Alina Constantin, Mădălina Dumitrescu, Miruna Nemecz, Ariana Picu, Bogdan Smeu, Cristian Guja, Nicoleta Alexandru, Adriana Georgescu, Gabriela Tanko.Sera from Obese Type 2 Diabetes Patients Who Underwent Metabolic Surgery instead of Conventional Therapy Promotes Beta Cell Survival and Function. A‘Obesity Surgery’ – IF = 3.89 - s-a raspuns deja la ‘Reviewers’

2. Nicoleta Alexandru, Sabina Frunza, Emanuel Dragan, Elisabeta Bãdilã, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu.Platelets of healthy origins promote functional recovery of atherosclerotic endothelial progenitor cells.At ‘American Journal of Physiology - Cell Physiology’ – IF = 3.45 - s-a raspuns deja la ‘Reviewers’

3. Miruna Nemecz, Alina Constantin, Madalina Dumitrescu, Nicoleta Alexandru, Alexandru Filippi, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu.The distinct effects of palmitic and oleic acid on pancreatic beta cell function: the elucidation of associated mechanisms and effector molecules. At ‘Frontiers in Pharmacology/Ethnopharmacology’– IF = 3.83 – s-a raspuns deja la ‘Reviewers’

Lucrarile BDI publicate

1. Ana Costa, Nicoleta Alexandru, Fernanda Silva, Ana Magalhães, Sérgio Dias, Adriana Georgescu. Detection of miRNAs in Extracellular Vesicles by In Situ Hybridization Using Formalin-Frozen Paraffin Embedded Sections. Annals of R.S.C.B., Vol. XXI, Issue 3, 29 – 35, 2018.

Prezentare orala

Adriana Georgescu. Investigating New Therapeutic Strategies in Atherosclerosis and Diabetes Associated or Not with Obesity. Annual Report: on the road from laboratory bench to precision medicine. ‘The 12th Central and Eastern European Proteomic Conference’ jointly with ‘The 39th Anniversary of the Institute of Cellular Biology and Pathology ‘Nicolae Simionescu’, October 24-26, 2018, Bucharest, Romania, Abstract in “Book of Abstracts”, p. 9.

Lucrari comunicate la manifestări științifice nationale/internationale - Postere

1Alina Constantin, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru, Adriana Georgescu and Maya Simionescu. Elevated circulating microRNA-126 associates with improved metabolic status of obese diabetic patients undergoing metabolic surgery. Poster at the 20th International Vascular Biology Meeting (IVBM2018), June 3-7, Helsinki, Finlanda, Abstract in “IVBM2018 Program Book”, Poster no. M089, p 47

2Gabriela Tanko, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Madalina Dumitrescu, Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru, Bogdan Smeu, Ariana Picu, Adriana Georgescu, Maya Simionescu.Increased circulating microRNA-126 correlates with improved metabolic status in obese-type 2 diabetic patients after metabolic surgery. Poster at the 10th National Congress with international participation and 36th​ Annual scientific session of the Romanian Society for Cell Biology, June 6-9, 2018, Craiova, Romania, Abstract in Bulletin of RSCB No. 46, Poster 16, p. 70-71.

3. Miruna Nemecz, Gabriela Costache, Alina Constantin, Madalina Dumitrescu, Nicoleta Alexandru, Adriana Georgescu.The distinct effects of palmitic and oleic acid on pancreatic beta cell function: elucidation of associated mechanisms and effector molecules. Poster at the 10th National Congress with international participation and 36th​ Annual scientific session of the Romanian Society for Cell Biology, June 6-9, 2018, Craiova, Romania, Abstract in Bulletin of RSCB No. 46, Poster 10, p. 61-62.

4. Nicoleta Alexandru, Cristina Ana Constantinescu, Sabina Frunza,Alexandru Filippi, Monica Tucureanu, Daniela Rebleanu, Letitia Ciortan, Manuela Calin, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Causal associations between plasma and hemodynamic parameters and early and progressive cardiac changes in atherosclerosis-associated diabetesmellitus. Poster at the 10th National Congress with international participation and 36th​ Annual scientific session of the Romanian Society for Cell Biology, June 6-9, 2018, Craiova, Romania, Abstract in Bulletin of RSCB No. 46, Poster 5, p. 52-53.

5. Nicoleta Alexandru, Sabina Frunza, Emanuel Dragan, Elisabeta Bãdilã, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu. Importance of interplay between endothelial progenitor cells and platelets during atherosclerosis in a vitro model. Poster at the 20th International Vascular Biology Meeting (IVBM2018), June 3-7, Helsinki, Finlanda, Abstract in “IVBM2018 Program Book”, Poster no. M005, p 29.

6Nicoleta Alexandru, Cristina Ana Constantinescu, Sabina Frunza, Alexandru Filippi, Monica Tucureanu, Daniela Rebleanu, Letitia Ciortan, Manuela Calin, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Establishing correlations between structural and functional cardiac changes and plasma and hemodynamic parameters in atherosclerosis -associated diabetes mellitus. Poster at the 11th Annual meeting of the D&CVD; EASD Study Group 2018’(D&CVD2018), June 10-12, 2018, Herzliya, Israel, Abstract in “Program Book and Abstracts”, p. 27-28.

7. Monica Tucureanu, Alexandru Filippi, Cristina Ana Constantinescu, Nicoleta Alexandru, Daniela Rebleanu, Letitia Ciortan, Razvan Macarie, Manuela Calin, Sabina Frunza, Agneta Simionescu, Adriana Georgescu, Ileana Manduteanu. Structural-functional correlations of the early and progression changes of valvular aortic lesion induced by diabetes., at The 27th European Cardiology Conference”, Roma, Italia, October 22-24, 2018, Poster P02, Abstract published in “Proceedings of the 27th European Cardiology Conference”, p 95.

8. Adriana Georgescu, Nicoleta Alexandru, Florentina Safciuc, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Alexandru Filippi, Emanuel Dragan, Maya Simionescu.MicroRNA-Containing Microvesicles of Healthy Origins: A Potential Tool for the Therapy of Atherosclerosis. Annual Meeting of the International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) 2018, 2-6 May 2018, Barcelona, SpainAbstract in Journal of Extracellular Vesicles, Vol. 7, Suplement 1, (ISEV 2018 abstract book), 1461450, No. LBS07.09, p.252. – indexata ISI

9. G. Tanko, A. Constantin, M. Dumitrescu, M. Nemecz, A. Picu, B. Smeu, C. Guja, N. Alexandru,A. Georgescu, M. Simionescu. Sera from obese type 2 diabetes patients undergoing metabolic surgery instead of conventional therapy exert beneficial effects on beta cell survival and function. Poster at ‘The 12th Central and Eastern European Proteomic Conference’ jointly with ‘The 39th Anniversary of the Institute of Cellular Biology and Pathology ‘Nicolae Simionescu’, October 24-26, 2018, Bucharest, Romania, Poster FrPo6, Abstract in “Book of Abstracts”, p. 99.

10. A. Constantin, M. Nemecz, M. Dumitrescu, A. Filippi, N. Alexandru, B. Smeu, L. Petcu, A. Georgescu, G. Tanko, C. Copaescu, M. Simionescu. Improved metabolic status in obese type 2 diabetic patients treated by sleeve gastrectomy is associated with increased circulating microRNA-126. Poster at ‘The 12th Central and Eastern European Proteomic Conference’ jointly with ‘The 39 th Anniversary of the Institute of Cellular Biology and Pathology ‘Nicolae Simionescu’, October 24-26, 2018, Bucharest, Romania, Poster FrPo5, Abstract in “Book of Abstracts”, p. 98.

11. M. Nemecz, G. Tanko, A. Constantin, M. Dumitrescu, N. Alexandru, A. Filippi, M. SimionescuA. Georgescu. The mechanisms underlying protective effects of oleic acid against palmitic acid on pancreatic beta cell function. Poster at ‘The 12th Central and Eastern European Proteomic Conference’ jointly with ‘The 39th Anniversary of the Institute of Cellular Biology and Pathology ‘Nicolae Simionescu’, October 24-26, 2018, Bucharest, Romania, Poster FrPo10, Abstract in “Book of Abstracts”, p. 103.

12. A. Filippi, N. Alexandru, G. Voicu, C.A. Constantinescu, D. Rebleanu, M. Fenyo, D. Simionescu, A. Simionescu, I. Manduteanu, A. Georgescu. Evaluation of the early and progressive changes in plasma, hemodynamic and cardiac parameters in an animal model of atherosclerosis-associated diabetes mellitus. Poster at ‘The 12th Central and Eastern European Proteomic Conference’ jointly with ‘The 39th Anniversary of the Institute of Cellular Biology and Pathology ‘Nicolae Simionescu’, October 24-26, 2018, Bucharest, Romania, Poster FrPo7, Abstract in “Book of Abstracts”, p. 100.

13. F. Iordache, D. Alexandru, A. Georgescu, R. Airini, B. Amuzescu, L. Savu, H. Maniu. Characterization of senescent versus early passages human amniotic fluid stem cells. Poster at ‘The 12th Central and Eastern European Proteomic Conference’ jointly with ‘The 39th Anniversary of the Institute of Cellular Biology and Pathology ‘Nicolae Simionescu’, October 24-26, 2018, Bucharest, Romania, Poster FrPo9, Abstract in “Book of Abstracts”, p. 102.

Premii

1. Premiu oferit de Ministerul Educatiei si Cercetarii: Uefiscdi/Premierea rezultatetor cercetarii in iunie 2018 pentru articolul: ‘Microparticles of healthy origins improve endothelial progenitor cell dysfunction via microRNA transfer in an atherosclerotic hamster model’ in Acta Physiologica221, 230-249, 2017. (Nicoleta Alexandru, Eugen Andrei, Loredan Niculescu, Emanuel Dragan, Violeta Ristoiu, Adriana Georgescu).

2. Premiu oferit de Ministerul Educatiei si Cercetarii: Uefiscdi/Premierea rezultatetor cercetarii in septembrie 2018 pentru articolul: ‘CXCL1 activates TRPV1 via Gi/o protein and actin filaments. Life Sciences, 193, 282-291, 2018’(Alexandru Florian Deftu, Alexandru Filippi, Roxana Olimpia Gheorghe, Violeta Ristoiu).

3. Premiu oferit de Ministerul Educatiei si Cercetarii: Uefiscdi/Premierea rezultatetor cercetarii in septembrie 2018 pentru articolul: ‘Circulating ectosomes: Determination of angiogenic microRNAs in type 2 diabetes. Theranostics, 8(14): 3874-3890, 2018’ (Ewa Ł. Stępień, Martyna Durak-Kozica, Agnieszka Kamińska, Marta Targosz-Korecka, Marcin Libera, Grzegorz Tylko, Agnieszka Opalińska, Maria Kapusta, Bogdan Solnica, Adriana Georgescu, Marina C. Costa, Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Wojciech Witkiewicz, Maciej T. Małecki1, Francisco J. Enguita)

 

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

 • Au fost ocupate cele doua pozitii vacante din proiect

 

REZUMATUL ETAPEI 1 – Proiect Complex - 2018

 Dezvoltarea aterosclerozei si a bolilor cardiovasculare este rezultatul mai multor procese intermediare, in care disfunctia endoteliala si inflamatia vasculara joaca roluri fundamentale. Microparticulele derivate de la celule (MPs), celulele progenitoare endoteliale (EPCs) si microARN-urile (miARNs) au atras un interes major ca biomarkeri si potentiali reglatori pentru boala vasculara aterosclerotica, dar implicarea lor in mecanismele proceselor inflamatorii si in repararea vasculara ramane controversata.

Scopul etapei 1 a fost de a (1)realiza un model experimental animal, hamsterul hipertensiv-hipercolesterolemic (HH), care sa mimeze ateroscleroza umana; (2)  stabili loturile de pacienți: pacienti cu hipertensiune arteriala si hipercolesterolemie, cu si fara boala coronariana stabile; (3) optimiza procedurile de lucru pentru  obținerea celulelor stem mezenchimale din maduva osoasa (MSC) și din tesutul adipos subcutan (ADSC) de la animale si pentru obtinerea de vezicule extracelulare (VEC=exozomi + microparticule); (4) genera un model experimental ‘in vitro’ de cardiomiocite hipertrofice de tip patologic.

Metodologia a inclus: constituirea lotului de animale si organizarea lui in grupe experimentale, stabilirea lotului de pacienti, microchirurgie pe animale, ecocardiografie, procedura de obtinere a MSC, ADSC si VEC (culturi de celule), culturi de cardimiocite umane, tehnici de biochimie, spectrofotometrie, imunofluorescenta, imagistica celulara.

 

Rezultatele de baza realizate in procent de  100% au fost:

 Pentru Proiectul 1:

- un model experimental animal pentru ateroscleroza, hamsterul hipertensiv-hiperlipidemic (HH), ce va fi utilizat pentru studierea VEC, ca biomarkeri asociati bolii aterosclerotice, dar si ca potentiale terapii ale acestei patologii;

- Baza de date - contine corelatia dintre parametri plasmatici si hemodinamici si modificarile structurale si functionale ale ventricolului stang si arterei coronare ca indici pentru disfunctia vasculara si hipertrofia cardiaca;

 

 

 Microscopia electronică a plăcii de aterom la hamsterii HH pune în evidență macrofagele (MS) încărcate cu lipide (*) prezente în intima aortică. Se pot vedea calcificări și necroză subendotelială (#) și fragmente ale capsulei fibroase(CF) în (b).

 

 

Pentru Proiectul 2:

- stabilirea unui lot de pacienti cu ateroscleroza (cu hipertensiune arteriala si hipercolesterolemie, cu si fara boala coronariana stabila) la care s-a stabilit un protocol de evaluare cu parametri clinici, de ecografie cardiaca generala si speciala, de functie vasculara si endoteliala;

 

 

Poza

 Determinarea indicelui glezna brat si al indicelui CAVI s-au efectuat utilizand un aparat FUKUDA DENSHI, care a determinat printr-o metodă automata indicele CAVI și indicele gleznă-braț la membrele drepte și stângi.

 

 Poza3

                                        Evaluarea grosimii intima-medie (IMT)  la nivelul arterei carotide comune drepte (ACCD).

 

 

 Pentru Proiectul 3:

- s-au optimizat procedurile de lucru si metodele de procesare tisulara pentru obtinerea de MSC si ADSC;

- s-au obtinut doua tipuri distincte de celule stem (MSC și ADSC), care vor fi utilizate pentru producerea de VEC în cultura;

 

    Poza4

                                        Aspecte morfologice ale celulelor obținute din țesutul adipos subcutanat prin metoda explantului în ziua 5 (Ob. 10x).

 

   POza5

Diferențierea adipocitară a celulelor stem mezenchimale din tesutul adipos subcutan (ADSC). Panel superior – celule diferențiate, colorație Oil Red O, Ob. 40x; Panel inferior – ADSC control, Ob. 40x.

 

Pentru Proiectul 4:

- s-a obtinut modelul de cardiomiocite umane

- a fost obtinut si caracterizat din punct de vedere structural si functional modelul experimental ‘in vitro’ de cardiomiocite hipertrofice de tip pathologic

  Figura6

                                                                                  Morfologia cardiomiocitelor sanatoase.

 

 

 

Poza7

Proliferarea cardiomiocitelor din linia vCor.4U in prezenta AngII, TGF-β1, sau AngII+TGF-β1: (a) inregistrarea in timp (48 de ore) a impedantei electrice (Cell index) a cardiomiocitelor folosind sistemul xCELLigence Real-Time Cell Analyzer (RTCA).

 

  Imagini pentru new    INDICATORI DE REZULTAT – Etapa 2 - 2019 - Proiect Complex

 

PROIECT 1 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABES"

 

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Capitole în monografii

1.Mihaela Gherghiceanu, Nicoleta Alexandru, Stefania Lucia Magda, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Alexandru Filippi, Octavian Costin Ioghen, Laura Cristina Ceafalan, Florina Bojin, Gabriela Tanko, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Ewa Stepien, Adriana Georgescu.Chapter's Title:Extracellular Vesicles As Valuable Players In Diabetic Cardiovascular Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited by Dr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-25, 2019.

2. Laura Cristina Ceafalan, Octavian Costin Ioghen, Daciana Silvia Marta, Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Alexandru Filippi, Stefania Lucia Magda, Florina Bojin, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Adriana Georgescu, Mihaela Gherghiceanu. Chapter's Title:Extracellular Vesicles as Risk Factor in Neurodegenerative Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited by Dr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-21, 2019.

Lucrari comunicate la manifestări științifice nationale/internationale - Postere

1. Chitoiu L, Sorop A, Peteu VE, Fertig TE, Dima S, Popescu I, Gherghiceanu M.Electron Microscopy for Screening of Extracellular Vesicles - P18. Annual Scientific Meeting of Victor Babeș Institute. The 12th National Pathology Symposium. 21-23 November 2019, București.

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

- Au fost ocupate cele trei pozitii vacante din proiect pentru tineri cercetători. Pentru pozitia de CS ocupata in ianuarie 2019 si devenita vacanta in iulie 2019 (prin demisia Dr. Oana Maria Andreoiu) a fost reluat concursul si a fost angajat un nou cercetator – Dr. Alina Nicoleta Jurc

 

PROIECT 2 - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA"

 

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Articole in extenso in reviste indexate BDI:

1. Magda SL., Serban EC.. Extracellular vesicles in diabetic cardiac and cerebro-vascular pathology. Revista Romana de Cardiologie 2019;29 (1):1-7.

Capitole în monografii

1.Mihaela Gherghiceanu, Nicoleta Alexandru, Stefania Lucia Magda, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Alexandru Filippi, Octavian Costin Ioghen, Laura Cristina Ceafalan, Florina Bojin, Gabriela Tanko, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Ewa Stepien, Adriana Georgescu.Chapter's Title:Extracellular Vesicles As Valuable Players In Diabetic Cardiovascular Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited byDr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-25, 2019.

2. Laura Cristina Ceafalan, Octavian Costin Ioghen, Daciana Silvia Marta, Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Alexandru Filippi, Stefania Lucia Magda, Florina Bojin, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Adriana Georgescu, Mihaela Gherghiceanu. Chapter's Title:Extracellular Vesicles as Risk Factor in Neurodegenerative Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited by Dr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-21, 2019.

Abstracte in reviste indexate ISI:

1.Magda SL., Popa EC., Rimbas R., Gheorghiu AM., Ciobanu AO., Vinereanu D.. Myocardial work in a cohort of systemic sclerosis patients. Prezentare poster la Congresul Societatii Europene de Imagistica Cardiovasculara, Euroecho 2019, Viena 4-7 decembrie 2019 (abstract 91199).

2.Mihalcea D., Balinisteanu A., Cosmulescu G., Vladareanu AM., Vinereanu D. Diagnosis and prediction of late cardiotoxicity in nonHodgkin's lymphoma by 3D echocardiography, vascular ultrasound, and cardiac biomarkers. Prezentare poster la Congresul Societatii Europene de Imagistica Cardiovasculara, Euroecho 2019, Viena 4-7 decembrie 2019 (abstract 91170).

3.Mihalcea D., Memis H., Balinisteanu A., Vladareanu AM., Vinereanu D. 3D echocardiography, arterial stiffness and biomarkers for detection and prediction of late cardiotoxicity in nonHodgkin's lymphoma. Prezentare poster la Congresul Societatii Europene de Cardiologie, Paris 31 august- 4 septembrie 2019 (abstract 86760).

Abstracte in reviste indexate BDI:

1. Magda SL., Popa EC., Rimbas R., Gheorghiu AM., Ciobanu AO., Vinereanu D. Lucrul miocardic intr-o cohorta de pacienti cu scleroza sistemica. Prezentare orala la Congresul National de Cardiologie, editia 58, Sinaia 19-22 septembrie 2019. Revista Romana de Cardiologie, 2019, vol. 29, Supliment 2019.

Premii:

Premiul Societatii Romane de Cardiologie pentru Cea Mai Buna Lucrare in Insuficienta Cardiaca, in cadrul Congresului National de Cardiologie, editia 58, pentru lucrarea: Lucrul miocardic intr-o cohorta de pacienti cu scleroza sistemica. SL. Magda, EC. Popa, R. Rimbas, AM. Gheorghiu, AO. Ciobanu, D. Vinereanu.

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

Au fost ocupate cele doua pozitii vacante din proiect.

 

PROIECT 3 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA

 

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Lucrari ISI publicate

1. Iman V, Taculescu A, Dehelean C, Paunescu V. Magnetic nanoparticles (MNPs) influence on SK-BR3 breast cancer cell line – in vitro study. Rev Chim. (Bucharest), 2019; 70(7): 2452-2455.

Lucrări BDI publicate

1. Bărbulescu G, Bojin F, Ordodi V, Anghel S, Gavriliuc O, Paunescu V. Human induced pluripotent stem cells-derived cardiomyocytes for cardiac applications. Fiziologia-Physiology 2019; 29(97): 5-13.

Capitole în monografii

1.Mihaela Gherghiceanu, Nicoleta Alexandru, Stefania Lucia Magda, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Alexandru Filippi, Octavian Costin Ioghen, Laura Cristina Ceafalan, Florina Bojin, Gabriela Tanko, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Ewa Stepien, Adriana Georgescu.Chapter's Title:Extracellular Vesicles As Valuable Players In Diabetic Cardiovascular Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited byDr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-25, 2019.

2. Laura Cristina Ceafalan, Octavian Costin Ioghen, Daciana Silvia Marta, Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Alexandru Filippi, Stefania Lucia Magda, Florina Bojin, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Adriana Georgescu, Mihaela Gherghiceanu. Chapter's Title:Extracellular Vesicles as Risk Factor in Neurodegenerative Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited by Dr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-21, 2019.

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

Au fost ocupate cele doua pozitii vacante din proiect.

 

PROIECT 4 - INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA ,,NICOLAE SIMIONESCU''

 MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Lucrarile ISI publicate

1. Miruna Nemecz, Alina Constantin, Madalina Dumitrescu, Nicoleta Alexandru, Alexandru Filippi, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu. The distinct effects of palmitic and oleic acid on pancreatic beta cell function: the elucidation of associatedmechanisms and effector molecules. Frontiers in Pharmacology/Ethnopharmacology, 9 (article1554):1-16, 2019.– FI= 3,84. – premiat UEFISCDI

2. Alina Constantin, Mădălina Dumitrescu, Miruna Nemecz, Ariana Picu, Bogdan Smeu, Cristian Guja, Nicoleta Alexandru,Adriana Georgescu,Gabriela Tanko.Sera of obese Type 2 diabetic patients undergoing metabolic surgery instead of conventional treatment exert beneficial effects on beta cell survival and function: results of a randomized clinical study. Obesity Surgery,1-13,2019. – FI=3,60 - premiat UEFISCDI

3. Nicoleta Alexandru, Florentina Safciuc, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Alexandru Filippi, Emanuel Dragan, Elisabeta Bãdilã, Adriana Georgescu. Platelets of healthy origins promote functional improvement of atherosclerotic endothelial progenitor cells. Frontiers in Pharmacology/Inflammation Pharmacology, 10 (article 424):1-14, 2019 – FI=3,84 - premiat UEFISCDI

4. Monica Madalina Tucureanu, Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru, Cristina Ana Constantinescu, Letitia Ciortan, Razvan Macarie, Mihaela Vadana, Geanina Voicu, Sabina Frunza, Dan Nistor, Agneta Simionescu, Dan Teodor Simionescu, Adriana Georgescu**(corresponding author), Ileana Manduteanu. Diabetes-induced early molecular and functional changes in aortic heart valves in a murine model of atherosclerosis. Diabetes & Vascular Disease Research, 16(6):562-576, 2019 – FI=2,46 (Monica Madalina Tucureanu si Alexandru Filippi - contributie egala)

Capitole în monografii

1.Mihaela Gherghiceanu, Nicoleta Alexandru, Stefania Lucia Magda, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Alexandru Filippi, Octavian Costin Ioghen, Laura Cristina Ceafalan, Florina Bojin, Gabriela Tanko, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Ewa Stepien, Adriana Georgescu.Chapter's Title:Extracellular Vesicles As Valuable Players In Diabetic Cardiovascular Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited by Dr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-25, 2019.

2. Laura Cristina Ceafalan, Octavian Costin Ioghen, Daciana Silvia Marta, Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Alexandru Filippi, Stefania Lucia Magda, Florina Bojin, Virgil Paunescu, Dragos Vinereanu, Adriana Georgescu, Mihaela Gherghiceanu. Chapter's Title:Extracellular Vesicles as Risk Factor in Neurodegenerative Diseases. Book's Title: Extracellular Vesicles, Book edited byDr. Ana Gil De Bona, IntechOpen, ISBN 978-1-78923-944-7, pp. 1-21, 2019.

Prezentare orala

1.Adriana Georgescu.Vascular endothelial dysfunction: cardiovascular risk factors, new biomarkers and therapies.Anniversary symposium ‘An incredible 40-year journey to uncover cell’s secrets for the benefit of human health’, September 19-20, 2019, Bucharest, Romania.

Abstracte in reviste indexate ISI:

1.N AlexandruF SafciucG TankoA ConstantinM NemeczA FilippiE DraganA Georgescu. Inhibition of microRNA-210 as a novel therapeutic strategy to protect against atherosclerosis development. European Heart Journal, Volume 40, Issue Supplement_1, October 2019, ehz746.0361, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz746.0361. IF=24.88

2. Nicoleta Alexandru, Alina Constantin, Florentina Safciuc, Ana Maria Daraban, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Emanuel Dragan, Elisabeta Badila, Adriana Georgescu. Cell-derived microvesicle transplantation of healthy origins defends against the progression of atherosclerosis in vivo via microRNA transfer to endothelial progenitor cells; the pivotal role of endothelial progenitor cells - derived microvesicles. Poster at „The First Combined International Symposium for Applied Cardiovascular Biology and Vascular Tissue Engineering” (ISACB+ISVTE), Zurich, Switzerland, June 19-21, 2019, in The International Journal of Artificial Organs,https://doi.org/10.1177/0391398819865678Vol 42, Issue 1, suppl, 2019 - IF 1,23

3. Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru, Geanina Voicu, Cristina Ana Constantinescu, Daniela Rebleanu, Madalina Fenyo, Dan Simionescu, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Number and function of circulating endothelial progenitor cells decline in apolipoprotein e-deficient mice with diabetes and high-fat diet. Poster at „The First Combined International Symposium for Applied Cardiovascular Biology and Vascular Tissue Engineering” (ISACB+ISVTE), Zurich, Switzerland, June 19-21, 2019, in The International Journal of Artificial Organs,https://doi.org/10.1177/0391398819865678Vol 42, Issue 1, suppl, 2019 - IF 1,23

4. Nicoleta Alexandru, Alina Constantin, Florentina Safciuc, Ana Maria Daraban, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Emanuel Dragan, Elisabeta Badila, Adriana Georgescu. Cell-derived microvesicle transplantation of healthy origins defends against the progression of atherosclerosis in vivo via microRNA transfer to endothelial progenitor cells; the pivotal role of endothelial progenitor cells - derived microvesicles. Poster at „The First Combined International Symposium for Applied Cardiovascular Biology and Vascular Tissue Engineering” (ISACB+ISVTE), Zurich, Switzerland, June 19-21, 2019, in The International Journal of Artificial Organs,https://doi.org/10.1177/0391398819865678Vol 42, Issue 1, suppl, 2019 - IF 1,23

5. Florin Iordache, Dorin Alexandru, Adriana Georgescu, Horia Maniu. Differentiation of human amniotic stem cells into endothelial and muscle progenitor cells for blood vessels engineering. Poster presentation at the ‘44th The Federation of European Biochemical Societies’ (FEBS 2017) meeting, Krakow, Poland, 6-11 July, 2019 - in FEBS OPEN BIO 9, 237-238, 2019, IF=2.1

Lucrari comunicate la manifestări științifice nationale/internationale - Postere

1. Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru, Geanina Voicu, Cristina Ana Constantinescu, Monica Tucureanu, Daniela Rebleanu, Madalina Fenyo, Dan Simionescu, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Early Diabetes Induces Alterations In Endothelial Progenitor Cell Phenotype And Homing In Mice Susceptible To Atherosclerosis. Presentation as Science at a Glance at the ‘87th European Atherosclerosis Society Congress’ (EAS 2019),Maastricht, Netherland, May 26-29, 2019, inAtherosclerosisJournal, vol 287, page e97, 2019. IF=4.25

2. Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru, Geanina Voicu, Cristina Ana Constantinescu, Daniela Rebleanu, Madalina Fenyo, Dan Simionescu, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Number and function of circulating endothelial progenitor cells decline in apolipoprotein e-deficient mice with diabetes and high-fat diet. Poster at „The First Combined International Symposium for Applied Cardiovascular Biology and Vascular Tissue Engineering” (ISACB+ISVTE), Zurich, Switzerland, June 19-21, 2019, in The International Journal of Artificial Organs,https://doi.org/10.1177/0391398819865678Vol 42, Issue 1, suppl, 2019 - IF 1,23

3. Nicoleta Alexandru, Alina Constantin, Florentina Safciuc, Ana Maria Daraban, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Emanuel Dragan, Elisabeta Badila, Adriana Georgescu. Cell-derived microvesicle transplantation of healthy origins defends against the progression of atherosclerosis in vivo via microRNA transfer to endothelial progenitor cells; the pivotal role of endothelial progenitor cells - derived microvesicles. Poster at „The First Combined International Symposium for Applied Cardiovascular Biology and Vascular Tissue Engineering” (ISACB+ISVTE), Zurich, Switzerland, June 19-21, 2019, in The International Journal of Artificial Organs,https://doi.org/10.1177/0391398819865678Vol 42, Issue 1, suppl, 2019 - IF 1,23

4. Miruna Nemecz, Alina Constantin, Madalina Dumitrescu, Anastasia Procopciuc, Alexandra Vilcu, Ioana Karla Comarita, Adriana Georgescu, Gabriela Tanko. Oleic acid protects human pancreatic beta cells against palmitic acid-induced lipotoxicity. Poster at the 11th National Congress with international participation and 37th​ Annual scientific session of the Romanian Society for Cell Biology, June 20-23, 2019, Constanta, Romania, Abstract in Bulletin of RSCB No. 47, p. 125.

5. Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Florentina Safciuc, Ioana Karla Comarita, Alexandra Vilcu, Anastasia Procopciuc, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu. Microvesicles collected from healthy hamsters and administrated to hypertensive-hyperlipidemic hamsters mitigate the effects of diet keeping the levels of circulating EPCs and inflammatory biomarkers close to normal values. Poster at the 11th National Congress with international participation and 37th​ Annual scientific session of the Romanian Society for Cell Biology, June 20-23, 2019, Constanta, Romania, Abstract in Bulletin of RSCB No.47, p. 39.

6.Nicoleta AlexandruFlorentina SafciucGabriela TankoAlina ConstantinMiruna NemeczAlexandru FilippiEmanuel DraganAdriana Georgescu. Inhibition of microRNA-210 as a novel therapeutic strategy to protect against atherosclerosis development. Poster at European Society of Cardiology (ESC) Congress, 31 August - 04 September 2019, Paris-France. In European Heart Journal, Volume 40, Issue Supplement 1, October 2019, ehz746.0361, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz746.0361. IF=24.88

7. Nicoleta Alexandru, Cristina Ana Constantinescu, Sabina Frunza, Alexandru Filippi, Monica Tucureanu, Daniela Rebleanu, Letitia Ciortan, Manuela Calin, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Establishing correlations between structural and functional cardiac changes and plasma and hemodynamic parameters in atherosclerosis -associated diabetes mellitus. Poster no.6 at ‘Posters: Theravaldis Project’ section, Anniversary Symposium ‘An incredible 40-year journey to uncover cell’s secrets for the benefit of human health’, September 19-20, 2019, Bucharest, Romania.

8. Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru,Geanina Voicu, Cristina Ana Constantinescu, Monica Parvulescu, Daniela Rebleanu, Alina Constantin, Madalina Fenyo, Dan Simionescu, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Early diabetes induces alterations in endothelial progenitor cell phenotype and homing in mice susceptible to atherosclerosis. Poster no. 9 at ‘Posters: Theravaldis Project’ section, in ‘Program Book’, Anniversary Symposium ‘An incredible 40-year journey to uncover cell’s secrets for the benefit of human health’, September 19-20, 2019, Bucharest, Romania.

9. Ioana Karla Comarita, Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Alexandru Filippi, Miruna Nemecz, Alexandra Vilcu, Anastasia Procopciuc, Gabriela Tanko, Maya Simionescu, Adriana Georgescu. Development and characterization of an in vitro experimental model of hypertrophic cardiomyocytes of pathological type. Poster no. 12 at ‘Posters’ section, in ‘Program Book’, Anniversary symposium ‘An incredible 40-year journey to uncover cell’s secrets for the benefit of human health’, September 19-20, 2019, Bucharest, Romania. 

10. Anastasia Procopciuc, Ioana Karla Comarita, Alexandra Vilcu, Alexandru Filippi, Nicoleta AlexandruMiruna Nemcz,  Gabriela Tanko, Alina Constantin,  Adriana Georgescu. Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from subcutaneous adipose tissue and bone marrow from the hamster. Poster no. 13 at ‘Poster section’, in ‘Program Book’, Anniversary symposium ‘An incredible 40-year journey to uncover cell’s secrets for the benefit of human health’, September 19-20, 2019, Bucharest, Romania.

11. Alexandra Vilcu, Ioana Karla Comarita, Anastasia Procopciuc, Florentina Safciuc, Nicoleta Alexandru, Alexandru Filippi, Alina Constantin, Miruna Nemcz, Gabriela Tanko, Maya Simionescu, Adriana Georgescu. Study of vascular dysfunction and cardiac hypertrophy in an experimental animal model of atherosclerosis. Poster no. 14 at ‘Poster’ section, in ‘Program Book’, Anniversary symposium ‘An incredible 40-year journey to uncover cell’s secrets for the benefit of human health’, September 19-20, 2019, Bucharest, Romania.

 

Premii:

1.Premiu oferit de  Ministerul Educatiei si Cercetarii si UefiscdiPremierea rezultatelor cercetarii, in octombrie 2019 pentru articolul: ‘The distinct effects of palmitic and oleic acid on pancreatic beta cell function: the elucidation of associated mechanisms and effector molecules’ in ‘Frontiers in Pharmacology/Ethnopharmacology’, 9:1554 (article15541):1-16, 2019, (M. Nemecz, A. Constantin, M. Dumitrescu, N. Alexandru, A. Filippi, G. Tanko, A. Georgescu).

2.Premiu oferit de Ministerul Educatiei si Cercetarii si UefiscdiPremierea rezultatelor cercetarii, in octombrie 2019 pentru articolul: ‘Sera of Obese Type 2 Diabetic Patients Undergoing Metabolic Surgery Instead of Conventional Treatment Exert Beneficial Effects on Beta Cell Survival and Function: Results of a Randomized Clinical Study’ in ‘Obesity Surgery’, 29(5):1485-1497, 2019, (A. Constantin, M. Dumitrescu, M. Nemecz, A. Picu, B. Smeu, C. Guja, N. Alexandru, A. Georgescu, G. Tanko).

3.Premiu oferit de  Ministerul Educatiei si Cercetarii si UefiscdiPremierea rezultatelor cercetarii, in octombrie 2019 pentru articolul: ‘Platelets of healthy origins promote functional improvement of atherosclerotic endothelial progenitor cells’ in ‘Frontiers in Pharmacology/Inflammation Pharmacology, 10 (Article 424):1-14, 2019, (N. Alexandru, F. Safciuc, A. Constantin, M. Nemecz, G. Tanko, A. Filippi, E. Dragan, E. Bãdilã, A. Georgescu).

 

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA

Au fost ocupate cele doua pozitii vacante din proiect.

 

 

REZUMATUL ETAPEI 2 – Proiect Complex - 2019

 Scopul etapei 2 a fost de a (1) realiza o tehnologie de izolare si caracterizare a veziculelor extracelulare (VEC) din plasma; (2) cuantifica VEC plasmatice si microRNA-urilor (miRNAs) lor ca potentiali biomarkeri pentru boala aterosclerotica la om si hamster; (3) caracteriza VEC obtinute de la celulele stem mezenchimale din maduva osoasa (MSC) și din tesutul adipos subcutan (ADSC), ambele izolate de la om sau hamster; (4) valida VEC ca potentiale strategii terapeutice in regenerarea cardiomiocitelorhipertrofice umane de tip patologic; (5)obtine modelul experimental animal de ateroscleroza transplantat cu VEC ‘in vivo’.

Metodologia a inclus: tehnologia de obtinere a VEC, MSC si ADSC; culturi de cardiomiocite umane incubate cu VEC; modelul experimental animal de ateroscleroza transplantat cu VEC; tehnici de ultracentrifugare, citometrie in flux, microchirurgie,  biochimie, spectrofotometrie, imunofluorescenta, imagistica celulara, RT-PCR, Western-Blott.

 

Rezultatele de baza realizate in procent de  100% au fost:

 

Pentru Proiectul 1:

- s-a pus la punct metoda de obtinere a VEC din plasma provenita de la modelul experimental animal, hamsterul hipertensiv-hipercolesterolemic (HH) si hamsterul sanatos

- s-au cuantificat nivelurile de VEC in plasma si s-au analizat biomarkerii relevanti pentru boala aterosclerotica

 

Poza8

Microscopie electronică – contrastare negativă. Galerie de imagini ale veziculelor extracelulare (săgeți albastre) izolate din plasmă prin ultracentrifugare si resuspendate în DPBS. Imaginile pun în evidență existența unei populații uniforme de vezicule cu dimensiuni sub 100 nm.

 

Pentru Proiectul 2:

-s-au izolat si cuantificat VEC din plasma provenita de la subiecti umani sanatosi si pacienti cu hipertensiune arteriala si hipercolesterolemie, cu si fara boala coronariana stabila, ca potentiali biomarkeri

- s-au identifict miRNAs specifice din VEC circulante, ce pot fi puternici predictori de prognostic pentru pacientii cu ateroscleroza

Poza9

                                          Distributia factorilor de risc in lotul studiat.

 

Poza9

                                                        Profilul micro-RNA-urilor identificate ca posibili biomarkeri pentru boala aterosclerotică.

 

Pentru Proiectul 3:

-s-a stabilit un protocol standardizat pentru izolarea VEC in cultura

- s-a generat in vitro o colecție de VEC (exozomi și microparticule) pure murine provenite de la MSC sau ADSC

 

Poza10

Expresia imunocitochimică a CD105 la nivelul BM-MSC și ADSC pentru probele analizate. A. și B. BM-MSC; C și D. ADSC (Ob. 20x).

 

 

 Poza 12

                Analiza flowcitometrică a veziculelor extracelulare (VEC).

 

 Pentru Proiectul 4:

- s-a validat terapia cu VEC (exozomi si microparticule) ‘in vitro’ pe cardiomiocite hipertrofice umane de tip patologic

- s-a realizat modelul animal aterosclerotic transplantat, sau nu, cu VEC ce va fi utilizat pentru studierea VEC, ca biomarkeri asociati bolii aterosclerotice, dar si ca potentiale terapii ale acestei patologii

 

 Poza 13

Proliferarea cardiomiocitelor din linia vCor.4U stimulate cu AngII +TGF-β1, in prezenta, sau nu, a veziculelor extracelulare (VEC) provenite de la celulele stem mezenchimale din maduva osoasa (MSC) (VEC-MSC) sau din tesutul adipos subcutan (ADSC) (VEC-ADSC): valorile medii ale indexului cellular 'Cell Index' inregistrate la 48 de ore de la stimulare. Controlul este reprezentat de cardiomiocitele incubate in mediu fara ser si nestimulate cu agenti hipertrofici.

  

 

Poza 14

Imagini reprezentative pentru infiltrarea veziculelor extracelulare (VEC) (marcate cu colorantul PKH26 - rosu), provenite de la celulele stem mezenchimale din maduva osoasa (MSC) (b) sau din tesutul adipos subcutan (ADSC) (c)  obtinute de la hamsteri control, in inima recoltata de la hamsterii hiperlipemici- hipertensivi (HH): prezenta VEC este evidentiata prin zonele marcate cu rosu si galben intens. Controlul este reprezentat de organul tinta neinjectat cu VEC-MSC sau VEC-ADSC de culoare gri (a).

 

  

INDICATORI DE REZULTAT – Etapa 3 - 2020 - Proiect Complex

 

PROIECT 1 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABES"

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Lucrari ISI

1. Chitoiu L, Dobranici A, Gherghiceanu M, Dinescu S, Costache M. Multi-Omics Data Integration in Extracellular Vesicle Biology—Utopia or Future Reality? Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 8550. https://doi.org/10.3390/ijms21228550 (IF 4.556)

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA - Au fost ocupate cele trei pozitii vacante din proiect

 

PROIECT 2  - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA"

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Articole in extenso in reviste indexate BDI:

 1. Ștefania L. Magda, Simona I Vișoiu, Laura A. Mitrea, Livia M.Radu, Roxana C. Rimbaș, Andrea O. Ciobanu, Diana J. Mihalcea, Andreea E. Velcea, Vladimir D. Bratu, Dragoș Vinereanu. Early detection of subclinical organ damage in patients with risk factors – an ongoing journey. Journal of Hypertension Research Dec. 2020.

Prezentări orale la manifestări internaționale și naționale:

 1. Roxana Cristina Rimbas, Diana Janina Mihalcea, Alexandra Maria Chitroceanu, Simona Ionela Visoiu, Sorina Mihaila-Baldea, Stefania Lucia Magda, Maria Luiza Luchian, Andreea Marinescu, Alina Nicula, Dragos Vinereanu. Multimodality imaging approach by speckle tracking echocardiography and cardiac magnetic resonance of heart failure with preserved ejection fraction, a step forward. EACVI-Best of Imaging 2020, online 10-12 December 2020.
 2. Stefania Magda, Simona Visoiu, Laura Mitrea, Livia Maria Radu, Roxana Rimbas, Andrea Ciobanu, Diana Mihalcea, Dragos Vinereanu Detecția precoce a afectării de organ țintă la pacienții cu factori de risc- o misiune permanentă. Al 59-lea Congres National de Cardiologie, online, 16-19 septembrie 2020.

Prezentări poster la manifestări internaționale și naționale:

 1. Diana Janina Mihalcea, Hyatt Memis, Gratiela Cosmulescu, Anca Balinisteanu, Ana Maria Vladareanu, Dragos  Vinereanu. Myocardial work, combined with arterial stiffness and biomarkers, are able to detect earlier and predict cardiotoxicity in non-Hodgkin lymphoma. EACVI-Best of Imaging 2020, online 10-12 December 2020
 2. Roxana Cristina Rimbas, Alina Nicula, Andreea Marinescu,  Simona Ionela Visoiu, Sorina Mihaila-Baldea, Stefania Lucia Magda, Paul Balanescu, Alexandra Maria Chitroceanu, Andreea Velcea, Anca Balinisteanu, Dragos Vinereanu.  Left atrial volumes evaluation by cardiac magnetic resonance-time to revise the grading severity cut off values. EACVI-Best of Imaging 2020, online 10-12 December 2020.

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA - Au fost ocupate cele doua pozitii vacante din proiect

 

PROIECT 3 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTATIMISOARA

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA - Au fost ocupate cele doua pozitii vacante din proiect

 

PROIECT 4 - INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA  ,,NICOLAE SIMIONESCU''

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Lucrari ISI publicate

1. Nicoleta Alexandru, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Ioana K. Comarița, Alexandra Vîlcu, Anastasia Procopciuc, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu. Hypertension associated with hyperlipidemia induced different microRNA expression profiles in plasma, platelets, and platelet-derived microvesicles; effects of endothelial progenitor cell therapy. Frontiers in Medicine, doi: 10.3389/fmed.2019.00280,Volume 6, Article 280, pages 1-10, 3 December 2019- impact factor 3.9 - premiat UEFISCDI

2. Nicoleta Alexandru, Eugen Andrei, Florentina Safciuc, Emanuel Dragan, Ana Maria Balahura, Elisabeta Badila, Adriana Georgescu. Intravenous administration of allogenic cell-derived microvesicles of healthy origins defends against atherosclerotic cardiovascular disease development by a direct action on endothelial progenitor cells. Cells, 9(2):423(1-24), 2020. - impact factor 5.656 - premiat UEFISCDI

3. Alexandru Filippi, Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Geanina Voicu, Cristina Ana Constantinescu, Daniela Rebleanu, Madalina Fenyo, Dan Simionescu, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Integrins α4β1 and αVβ3 are reduced in endothelial progenitor cells from diabetic dyslipidemic mice and may represent new targets for therapy in aortic valve disease. Cell Transplantation, 9:1–8, 2020. - impact factor 3.341 - premiat UEFISCDI

Prezentari orale la conferinte internationale

1. Miruna Nemecz, Adriana Georgescu, Maya Simionescu.  Oleic acid protects human pancreatic beta cells against palmitic acid-induced lipotoxicity; an alternative therapeutic strategy to improve beta-cell survival in diabetes. INTERDIAB 2020 - 6th International Conference on Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus and its Complications. Diabetes Mellitus in Internal Medicine. March 5th-7th, 2020, Bucharest, Romania.

2. Alexandru Filippi, Alina Constantin, Nicoleta Alexandru, Cristina Ana Mocanu (Constantinescu), Madalina Fenyo, Dan Simionescu, Agneta Simionescu, Ileana Manduteanu, Adriana Georgescu. Evaluation of the effects of genetically engineered allogeneic endothelial progenitor cell therapy on the structure and function of the aortic valve in diabetes associated with atherosclerosis. Workshop-Theravaldis, November 27th, 2020, Bucharest, Romania.

Lucrari comunicate la manifestări științifice nationale/internationale - Postere

1. Ioana Karla Comarita, Alexandra Vilcu, Anastasia Procopciuc, Nicoleta Alexandru, Alina Constantin, Florentina Safciuc, Alexandru Filippi, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu. Exploration of Vascular Dysfunction in an Animal Model of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. International Online Conference of Biophysics, 14-16 June 2020, Brașov, România, Book of Abstracts, p. 99.

2. Nicoleta Alexandru, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Ioana Karla Comarița, Alexandra Vîlcu, Anastasia Procopciuc, Gabriela Tanko, Adriana Georgescu.Effects of endothelial progenitor cell therapy on microRNA expression profiles in plasma, platelets and platelet-derived microvesicles in atherosclerosis. Poster at the ‘88th European Atherosclerosis Society Virtual Congress’ (EAS 2020),October 4th-7th, 2020,Geneva, Switzerland.

3. Ioana Karla Comarița, Alexandra Vîlcu, Anastasia Procopciuc, Florentina Safciuc, Alina Constantin, Miruna Nemecz, Gabriela Tanko, Nicoleta Alexandru, Adriana Georgescu. The hypertensive-hyperlipidemic hamster, an experimental animal model of atherosclerosis to investigate the vascular dysfunction and cardiac hypertrophy. Poster at the ‘88th European Atherosclerosis Society Virtual Congress’ (EAS 2020),October 4th-7th, 2020,Geneva, Switzerland.

Cereri brevete depuse la nivel national

1. „Procedeu de obținere a veziculelor extracelulare modificate să încapsuleze siARN anti-Smad2/3 și veziculele extracelulare rezultate”, autori Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru, Alina Constantin, Karla Comarită, Alexandra  Vîlcu, Anastasia Procopciuc, Adriana Georgescu (IBPC N. Simionescu),  - urmeaza a fi depusa la OSIM in decembrie 2020.

Tehnologii noi sau semnificativ imbunatatite realizate si transferate in economie

1. Procedeu de obtinere a unor vezicule extracelulare modificate (incapsulate) genetic.

2. Procedura ‘in vivo' pentru urmarirea biodistributiei VEC

3. Metode ‘in vivo’ pentru validarea VEC ca strategii terapeutice

RESURSA UMANA NOU ANGAJATA - Au fost ocupate cele doua pozitii vacante din proiect

 

REZUMATUL ETAPEI 3 – Proiect Complex - 2020

Scopul etapei 3 a fost de a (1) stabili otehnologie de analiza crio-electrono-microscopica a veziculelor extracelulare (VEC) din plasma; (2) caracteriza VEC ce contin microRNA-uri (miRNAs) ca mediatori importanti ai comunicarii intercelulare ; (3) corela biomarkerii identificati in plasma, respectivVEC  si microRNA-urile (miRNAs),  cu profilul clinic, biochimic, si imagistic al pacientilorboala aterosclerotica; (4) analiza cantitativ nivelele de VEC generate de celulele stem mezenchimale din maduva osoasa (MSC) și din tesutul adipos subcutan (ADSC) în cultură; (5) urmari biodistributia VEC ‘in vivo’, cu implicatii in stabilirea unei potentiale strategii terapeutice bazata pe VEC; (6) investiga efectul benefic al VEC ‘in vivo’ pe  hipertrofia cardiaca si ateroscleroza cardiovasculara.

Metodologia a inclus: tehnologia de obtinere a VEC, MSC si ADSC; culturi de cardiomiocite umane incubate cu VEC; modelul experimental animal de ateroscleroza transplantat cu VEC; tehnici de ultracentrifugare, microscopie electronica, citometrie in flux, nanosizer, microchirurgie,  biochimie, spectrofotometrie, imunofluorescenta, imagistica celulara, RT-PCR, Western-Blott, ELISA, ecocardiografie, IVIS.

Rezultatele de baza realizate in procent de  100% au fost:

Pentru Proiectul 1:

- au fost puse la punct etapele de prelucrare si analiza a VEC prin metode de microscopie electronica avansata;

- a fost realizata o analiza a miRNAs continute de VEC, ce indica fenotipul VEC in conditii fiziologice si in conditii patologice.

Caracterizarea crio-electrono-microscopică a VEC izolate din plasmă. Aspectul general al izolatelor VEC conținând alături de fracția de interes (săgeata roșie) contaminanți de natură lipoproteică (săgeți galbene) și contaminanți de natură proteică (săgeți albe) (A). Capacitatea crio-EM de a diferenția între particulele lipoproteice contaminante cu aspect omogen (B-D) și VEC delimitate de un bistrat lipidic (E-G).


Profilul de expresie relativă a microARN-urilor din lotul de hamsteri hiperlipidemici (HH), comparativ cu lotul de hamsteri control (HC).

 

Pentru Proiectul 2:

- s-au stabilit corelatii intre parametrii de imagistica cardiaca, functia vasculara si VEC la pacientii cu ateroscleroza (hipertensiune arteriala si hipercolesterolemie, cu si fara boala coronariana stabila)

- s-au gasit noi biomarkeri inalt specifici si sensibili (VEC), in scopul extinderii rolului acestora in clasificarea si follow-up-ul pacientilor cu ateroscleroza si boli cardiovasculare

 

Parametru

Lot global (N=56)

Subiecți fără DM (N=36)

Subiecți cu DM

(N=20)

DTDVS (mm)

42.3 ± 4.1

43.2 ± 4.2

41.2 ± 4.2

Sept VS  (mm)

12.2 ± 1.6

12.6 ± 1.5

11.4 ± 1.7

PPVS (mm)

11.0 ± 1.2

11.1 ± 1.1

11.0 ± 1.4

Diametrul AS (mm)

37 ± 3.2

37.5 ± 2.8

36.7 ± 3.7

Volumul AS (ml)

72.3 ± 16.4

77.5 ± 18.4

63.6 ± 6.6

Aortic annulus (mm)

20.7 ± 1.4

20.5 ± 1.4

21.3 ± 1.2

Diametrul VD (mm)

33.2 ± 3.7

34.1 ± 4.5

31.6 ± 1.4

Diametrul AD (mm)

36.4 ± 4.01

36.0 ± 4.9

37.0 ± 2.2

Parametrii de ecocardiografie standard

 

Parametru

Lot global

(N=56)

Subiecți fără DM (N=36)

Subiecți cu DM

(N=20)

Valoare P

LVEF (%)

59.9 ± 4.3

59.8 ± 3.2

60.6 ± 5.9

NS

Global longitudinal strain (%)

-19.9 ± 3.0

-20.3 ± 2.9

-19.6 ± 3.1

NS

CAVI stâng

8.1 ± 1.4

8.4 ± 1.3

7.4 ± 1.1

NS

CAVI drept

8.2 ± 1.4

8.5 ± 1.5

7.6 ± 1.1

NS

ABI stâng

1.07 ± 0.09

1.08 ±0.7

1.06 ± 0.13

NS

ABI drept

1.05 ± 0.08

1.06 ± 0.08

1.04 ± 0.09

NS

Parametrii de funcție VS și funcție vasculară

 

Pentru Proiectul 3:

- s-au cuantificat VEC și s-au identificat exozomii și microparticulele continute de VEC, ce au fost utilizate în abordările terapeutice ulterioare.

 

Caracterizarea flowcitometrică a VEC eliberate de ADSC umane, prin expresia Anexinei V

 

 

  

Pentru Proiectul 4:

- a fost generata o procedura de urmarire si vizualizare a VEC (exozomi si microparticule) ‘in vivo’.
- a fost validata terapia cu VEC (exozomi si microparticule) ‘in vivo’.


Imagini reprezentative de fluorescență obținute la microscopul cu contrast de fază (mărirea 20x) pentru evidențirea nivelului speciilor reactive de oxygen (ROS)din ventriculul stâng al hamsterilor din grupurile C, HH, HH-VEC (ADSC), HH-VEC (MSC), HH-VEC (ADSC) + Smad2/3 siRNA, HH-VEC (MSC) + Smad2/3 siRNA; Cuantificarea nivelului ROS, ***P<0.05, Two-way ANOVA, Bonferroni post-test.


Imagini reprezentative de fluorescență și în contrast de fază realizate la microscopul inversat pentru ROS – DHE (roșu), în aorte toracice izolate de la hamsterii din grupurile C, HH, HH-VEC (ADSC), HH-VEC (MSC), HH-VEC (ADSC) + Smad2/3 siRNA, HH-VEC (MSC) + Smad2/3 siRNA, HH-Smad2/3 siRNA(mărire 20X); Cuantificarea expresiei ROS (roșu) (***P<0.001, Two-way ANOVA, Bonferroni post-test).

 


 

 

 

INDICATORI DE REZULTAT – Etapa 4 - 2021 - Proiect Complex

 

 • PROIECT 1 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABES"

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR:

- Lucrări ISI:

 1. Balbi C, Milano G, Fertig TE, Lazzarini E, Bolis S, Taniyama Y, Sanada F, Di Silvestre D, Mauri P, Gherghiceanu M, Lüscher TF, Barile L, Vassalli G. An exosomal-carried short periostin isoform induces cardiomyocyte proliferation. Theranostics. 2021 Mar 23;11(12):5634-5649. doi: 10.7150/thno.57243. Q1, IF=11,556. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8058720/

 

- Oferta de servicii de cercetare și tehnologice:

 • A fost realizat un nou serviciu de cercetare - Crio-electrono-microscopie pentru caracterizarea veziculelor extracelulare – care consta în analiza prin crio-electrono-microscopie a microparticulelor sau veziculelor extracelulare aflate în soluție.
 • La dezvoltarea acestor servicii de cercetare au contribuit: Daciana Marta, Emanuel Fertig, Leona Chițoiu, Victor Peteu și Mihaela Gherghiceanu (INCD Victor Babeș).
 • A fost adaugată acestă ofertă de serviciu de cercetare (extracellular vesicles isolation and characterisation) în platforma ERRIS  https://eeris.eu/ERIF-2000-000D-0757.

-Resursa umana nou angajată:

În acest proiect au fost ocupate cele trei poziții vacante din propunerea de proiect pentru tineri cercetători. Finanțarea acestora a fost făcută în principal din alte proiecte de cercetare aflate în derulare în 2021, proiecte în care aceștia au fost implicați (PN 19.29.01.02/Ctr.1N/2019 și PCE 43/2021).

 

 • PROIECT 2 - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA"

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR:

- Lucrări ISI:

 1.  Left Atrial Pump Function: The Missing Piece in the Heart Failure with Preserved Ejection Fraction Puzzle. Rimbas RC, Visoiu IS,  Magda SL,  Mihaila-Baldea S, Luchian ML, ChitroceanuAM,Hayat M, Dragoi-Antunes-Guerra R,Mihalcea DJ ,Stefan M, Velcea A, Nicula AI,Vinereanu D. Under review PLOS ONE- [PONE-D-21-27504] - [EMID:50aa6e35102b642]

- Lucrări BDI:

 1. A Case of Enterococcus Spp. Endocarditis in a Seemingly Cured Hemorrhoidal Disease. Mitrea LA, Drăgoi Antunes Galrinho R, Magda SL, Mihalcea D, Vinereanu D. Romanian Journal of Cardiology 2021: 31 (3). https://doi.org/10.47803/rjc.2021.31.3.633

- Lucrări de licență:

 1. Detecția precoce a afectării de organ țintă la pacienții cu factori de risc cardiovascular. Radu Livia Maria (îndrumător Magda SL, conducător Vinereanu D), Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” 2021.

- Resursa umană nou angajată:

În acest proiect au fost ocupate cele două poziții vacante din propunerea de proiect pentru tineri cercetători.

 

 • PROIECT 3 - SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR:

- Lucrări BDI: 

 1. Tirziu A, Plesca D, Anghel S, Panaitescu C, Paunescu V. Exosomes as valuable players in health and diseases. Fiziologia-Physiology 2021; 31.1(101): 4-12.

- Resursa umană nou angajată:

În acest proiect au fost ocupate cele două poziții vacante din propunerea de proiect pentru tineri cercetători.

 

 • PROIECT 4 - INSTITUTUL DE BIOLOGIE ȘI PATOLOGIE CELULARĂ ,,NICOLAE SIMIONESCU''

MODUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR:

- Lucrările ISI publicate:

 1. Adriana Georgescu, Maya Simionescu. Extracellular Vesicles: Versatile nanomediators, potential biomarkers and therapeutic agents in atherosclerosis and COVID-19-related thrombosis. International Journal of Molecular Sciences 22(11): 5967-5994, 2021. Q1, IF=5.92
 2.  Nicoleta Alexandru, Anastasia Procopciuc, Alexandra Vîlcu, Ioana Karla Comariţa, Elisabeta Bӑdilӑ, Adriana Georgescu. Extracellular vesicles—incorporated microRNA signature as biomarker and diagnosis of prediabetes state and its complications. Rev Endocr Metab Disord, 1-24, 2021 Jun 18. doi: 10.1007/s11154-021-09664-y. Q1, IF=6.51
 3. Natalia Simionescu, Radu Zonda, Anca-Roxana Petrovici, Adriana Georgescu. The multifaceted role of extracellular vesicles in glioblastoma: microRNA nanocarriers for disease progression and gene therapy. Pharmaceutics, 13(7): 988-1015,2021. Q1, IF=6.32

- Brevet:

 1. Process for obtaining modified extracellular vesicles. Patent Application, OSIM No. A/00017 of 20.01.2021. Authors: Alexandru Filippi, Nicoleta Alexandru-Moise, Alina Constantin, Karla Comarită, Alexandra  Vîlcu, Anastasia Procopciuc, Adriana Georgescu

- Tehnologii noi sau semnificativ îmbunătățite realizate si transferate in economie:

 1. Metode ‘in vivo’ pentru validarea VEC ca strategii terapeutice

- Resursa umană nou angajată:

În acest proiect au fost ocupate cele două poziții vacante din propunerea de proiect pentru tineri cercetători.

 

  

REZUMATUL ETAPEI 4 – Proiect Complex - 2021

 

 Scopul etapei 4 a fost de a (1) stabili rolul VEC in procesele de ateroscleroza vasculara, cu focus pe ateroscleroza coronariana, si pe hipertrofia cardiaca; (2) stabili scoruri diagnostice si prognostice, pe baza elementelor clinice, biochimice, imagistice si a „biomarkerilor” identificați, care sa fie ulterior propuse spre validare; (3) caracteriza nanostructural și molecular VEC, ca mesageri ai miRNAs specifice; (4) elucida mecanismul prin care VEC ar putea preveni hipertrofia cardiaca si ateroscleroza coronariana:  calea de semnalizare TGF-β/Smad2,3 ce creste  expresia miR21/192 si calea de semnalizare TGF-β/TAK1 ce activează ATF2 si  reduce expresia miR200/29, ambele acționând asupra sintezei de colagen I si III.

 

 Obiectivele/activitățile prezentei etape de execuție au fost realizate în totalitate, iar rezultatele obținute sunt în conformitate cu cele estimate conform schemei de realizare.

 

 • Pentru Proiectul 1:

- s-au identificat corelațiile dintre expresia miRNAs din VEC si modificările structurale si funcționale din ateroscleroza

- a fost pusa la punct o metoda de detecție ddPCR a miR specifice aterosclerozei

 

Analiza bi-factorială a variației microRNA în funcție de prezența sau absența diagnosticului HTA. Grafic de tip vulcan
indicând microRNA-urile ce au prezentat variații semnificative (FDR 0.05) între loturile cu HTA (L1-L10) și loturile control (NF și NM) (cadranul de sus).
Histogramele asociate celor 6 microRNA-uri supraexprimate în loturile cu HTA comparativ cu loturile control (cadranul de jos)

 

 • Pentru Proiectul 2:

- s-a stabilit valoarea de prognostic pe termen lung a VEC pentru pacienții cu boală aterosclerotică

 Date demografice si clinice. Au fost evaluați 100 de pacienți simptomatici cu potențial HFpEF și 50 de subiecți asimptomatici cu FR cardiovascular. Au fost înrolați 125 de pacienți, 88 cu HFpEF stabilă și 37 de subiecți asimptomatici cu FR cardiovascular și DD de VS. Caracteristicile pacienților au fost similare în cele 2 loturi, cu excepția faptului ca pacienții cu HFpEF au fost mai în vârstă și au avut valori mai ridicate ale NTproBNP.

Structura și funcția VS. LV structure and functionsDimensiunile VS, volumele VS, indexul de masă VS, și FEVS au fost similare în cele 2 loturi, dar deformarea longitudinală a fost afectată la cei cu HFpEF. Grupul cu HFpEF a avut o velocitate medie E’ mai redusă și un raport E/E’mai ridicat cu sPAP mai mare. În ceea ce privește severitatea DD, în grupul cu DD a predominant gradul 1, iar în grupul HFpEF a predominat gradul 2.  

Volumele și funcțiile fazice ale AS. LAVi max, preA, și volumul minim au fost semnificativ mai înalte în grupul HFpEF comparativ cu DD (P<0.001). Funcția de rezervor a fost semnficativ alterată în HFpEF comparativ cu DD. Funcția de conduct a fost similară în cele 2 loturi. Funcția de pompă a fost semnificativ redusă în HFpEF, cu valori mai mici ale S_CT și SR_CT. Rigiditatea AS a fost mai ridicată și distensibilitatea AS a fost mai redusă la pacienții cu HFpEF comparativ cu lotul DD (p<0.001).

Corelații între nivelul NT-proBNP și parametrii ecocardiografici. NTproBNP  s-a corelat cel mai bine cu sPAP, indexul de distensibilitate și SR_CT (pentru toți p<0.001). LAVi min s-a corelat mai bine decât LAVi max cu NT-proBNP.

Corelațiile funcției de pompă AS. Având în vedere corelația foarte bună între NTproBNP șiSR_CT, am evaluat separat corelațiile adiționale ale SR_CT. Cele mai bune au fost cu indexul de distensibilitate, LAVi min and max, și funcția de rezervor a AS. LAVi min  s-a corelat cu SR_CT mai bine decât LAVi max. Raportul E/E’ ratio s-a corelat slab cu SR_CT.

 

 • Pentru Proiectul 3:

  - au fost determinate expresiile receptorilor de suprafață și a miRNAs din VEC obținute in vitro de la MSC si ADSC.

 

Expresia markerilor caracteristici celulelor de origine la nivelul VEC

Se  observă prezența markerilor caracteristici celulelor stem mezenchimale la nivelul VEC izolate de la MSC și ADSC: CD146, CD105, CD44, CD29.

 

 • Pentru Proiectul 4:

- a fost generată o schemă ce indică mecanismul de acțiune al VEC, in urma aplicării unor tehnologii de genetică moleculară

 A fost generată o schemă ce indică mecanismul de acțiune al VEC-MSC și VEC-ADSC transfectate cu siRNA-Smad2/3

 

Mecanismul prin care VEC previn hipertrofia cardiaca si disfuncția endotelială