Networking & Grants
CARDIOPRO

143 / SMIS CSNR 2667 - Exinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare in vederea cresterii competitivitatii in domeniul bolilor cardiovasculare, diabet si obezitate. Tipul contractului: POS-CCE, Axa prioritară 2-Operaţiunea 2.2. Comunitatea Europeană, Fonduri structurale vizind dezvoltarea institutionala (Fonduri structurale Europene) (2009-2012) Director: Acad. M. Simionescu

 

Scopul si Obiectivele Proiectului CARDIOPROComponentele principale ale Proiectului CARDIOPROInformare si Publicitate CARDIOPRO Strategie CARDIOPRO

Titlu Proiect: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare în vederea creşterii competitivităţii în domeniul bolilor cardiovasculare, diabet şi obezitate

CardioPro

Acronim: CARDIOPRO

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice",

AXA PRIORITARA 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE,

Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Beneficiar:

Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”

Localizare:

str. B.P. Hasdeu nr. 8, sector 5, Bucuresti

Director Proiect:

Acad. Maya Simionescu

Parcurs Proiect:

elaborare (2007), propus finantare (2008), implementare (2009-2012)

Durata proiect:

44 luni (martie 2009 – octombrie 2012)

Contract de finantare:

17 / 01.03.2009

ID Proiect / Cod SMIS

143 / 2667

Contribuţia UE

33.629.687 Lei

Contribuţia Guvernului României:

20.370.046 Lei

Valoare proiect:

53.999.733 Lei

Prefinan?are:

Ministerul Finantelor Publice prin Academia Romana

Indicatori de realizare proiect

Propus

Realizat

Laboratoare CD ( inclusiv anexele) modernizate ca urmare a proiectului

20

20

Laboratoare CD nou create prin proiect

13

14

Echipamente CD in valoare de peste 100.000 euro achizitionate pe proiect

16

17

Total echipamente CD achizitionate pe proiect

91

244 *

Amenajări speciale CD, (mp)

2.758

2.758

Clădire consolidată, amenajată şi modernizată, (mp)

5.035

5.035

Alte rezultate obtinute in perioada proiectului

 

Lucrari stiintifice ISI

94

Factor de impact cumulat al lucrarilor cotate ISI

226,3

Citari in reviste de specialitate cotate ISI (2012)

641

Lucrări stiintifice in reviste fara cotatie ISI

22

Monografii editate in strainatate / tara

1 / 1

Capitole in monografii din strainatate

17

Comunicari stiintifice prezentate la Conf. Internat

172

PUBLICATII – 2012 IN CARE ESTE MENTIONAT SPRIJNUL INVESTITIEI CARDIOPRO

3 lucrari in Reviste cu FI
31 lucrari prezentate la al 4lea Congres International al SRBC
25 lucrari : a 33-a Sesiune Anuala a IBPC-NS si Workshop International RAMSES

Proiecte castigate prin competitive 2010-2012

trei Proiecte Europene (FP7) si 18 proiecte nationale

*  inclusiv echip. auxiliare ptr. C-D (de ex. congelatoare, hote, balante etc.)

Prezentare Proiect CARDIO PRO

 Proiectul CARDIOPRO s-a desfasurat in institutul nostru pe parcursul a 3 ani (martie 2009 - octombrie 2012), perioada in care ne-am propus sa modernizam laboratoarele existente si sa infiintam laboratoare noi, care sa fie amenajate si dotate corespunzator funcţionarii in condiţii de inalta performanta, la nivelul standardelor Uniunii Europene. Institutul a trecut astfel printr-o etapa de profunde schimbari, la care se adauga crearea de noi locuri de munca in cercetarea romaneasca de varf.

 Activităţile propuse prin proiect (modernizarea şi achiziţia de echipament performant, amenajarea şi extinderea spaţiilor existente dedicate CDI, achiziţia de echipamente hardware şi software CD) vor sprijini direct dezvoltarea activităţii de CD în domeniul bolilor cardiovasculare, diabet şi obezitate şi oferind posibilităţi de abordare a unor domenii sau subdomenii noi de cercetare în acord cu tendinţele pe plan european.

 In cadrul proiectului CARDIOPRO, s-a realizat dezvoltarea unei infrastructuri moderne de cercetare în domeniul biomedical la nivelul institutului, incluzand laboratoare complexe de genomică, proteomică, lipidomică, terapie celulară, fiziologie şi farmacologie celulară. Prin aceste modernizări, proiectul face posibile abordări noi în cercetarea bolilor cardiovasculare, diabet, obezitate, precum si în utilizarea celulelor stem în medicina regenerativă. Finalizarea proiectului va contribui la creşterea vizibilităţii cercetării româneşti, a dezvoltării colaborărilor cu parteneri din ţară şi din Europa, a formării noilor generaţii de cercetători si la îmbunătătirea calitătii învătământului biomedical din România.

 Dezvoltarea, modernizarea si extinderea infrastructurii existente si, ca urmare, a capacitatii de cercetare-dezvoltare, vor contribui la reducerea decalajelor tehnologice si a performantelor CDI in Romania si vor reprezenta un punct de atractie pentru tineri si specialisti din tara si Europa, astfel apropiindu-ne de "obiectivele Lisabona".

 Pe termen mediu si lung, prin rezultatele preconizate, proiectul va contribui indirect la creşterea competitivităţii economice prin creşterea competitivităţii laboratoarelor din România în contextul integrării cercetării româneşti în Aria Europeană a Cercetării (ERA), astfel încât să devină atractive pentru parteneriate si colaborări pe termen lung.

 Bolile cardiovasculare sunt cauza principală de mortalitate în România şi în ţările dezvoltate. În cei peste 30 de ani de activitate in cercetarea biomedicala, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" şi-a câştigat o binemeritata recunoaştere stiintifică internaţională. La demararea proiectului CARDIOPRO, în ciuda eforturilor noastre din ultimii ani de modernizare a infrastructurii de cercetare a institutului, prin finantarea unor investiţii în cadrul proiectelor europene si nationale, câştigate prin competiţie, aceasta nu se situa încă la un nivel corespunzator poziţiei de sale de lider la nivel regional, in comparatie cu statele avansate, membre ale Uniunii Europene si nu acopereau unele dintre directiile moderne, de perspectivă în domeniul biomedical. O consecintă firească si necesară a proiectului CARDIOPRO a fost cresterea vizibilitătii cercetării biomedicale românesti, precum si accelerarea transferului rezultatelor obtinute in cercetarea fundamentală catre clinica umană, obiectivul general fiind îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei.

 Avem speranta că reîntinerirea bazei materiale si retehnologizarea Institutului - casa  noastra ştiinţifică - se va reflecta in cresterea calitatii rezultatelor stiintifice obtinute, consolidarea şi emanciparea cercetării biomedicale, avand drept scop final avansul cunoasterii si transferul rezultatelor catre clinica, in beneficiul tuturor pacientilor afectati de bolile cardiovasculare, diabet si complicaţiile lor.


Academician Maya Simionescu
Director ProiectPentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.