Education & Training
ADMITERE DOCTORAT 2020 + REZULTATE

ANUNȚ ADMITERE 2020

    COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT Sesiunea OCTOMBRIE 2020

  • Înscrierile la colocviul de admitere la doctorat se vor face în perioada 28.09-02.10 - 2020.
  • Colocviul de admitere la doctorat se va ține pe data de 7 Octombrie 2020, ora 13.00.
  • Calendar admitere doctorat

  


 

SUBIECTE colocviu de admitere la doctorat  sesiunea 2020

  • Membrana celulara: structura, dinamica moleculara, functii (transport, permeabilitate, compartimente celulare, transport vezicular), metode de investigare.
  • Proteine: clasificare, sinteza, metode de separare si identificare (tipuri de electroforeza, Western Blot, ELISA).
  • Replicarea, transcriptia, translatia materialului genetic (PCR, Real-time PCR).

       + Prezentarea proiectului tezei de doctorat

 


 

BIBLIOGRAFIE 

Lista bibliografică generală aferentă colocviului de admitere la doctorat  

-  sesiunea 2020 -

 

  • Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the Cell”, 5th edition, Garland Science; 2007; 5th Revised edition, Taylor and Francis Ltd., Jan. 2008.

Membrane Structure (The Lipid Bilayer, Membrane proteins) – Capitolul 10

Intracellular Compartments and Protein Sorting (the compartmentalization of cells; the transport of molecules between the nucleus and the cytosol; the endoplasmic reticulum; the Golgi apparatus; lysosomes; mitochondria; peroxisoms) – Capitolul 12

Intracellular Vesicular Traffic (the molecular mechanisms of membrane transport and the maintenance of compartmental diversity; transport from the ER through the Golgi apparatus; transport from the trans Golgi network to lysosomes; transport into the cell from the plasma membrane: endocytosis; transport from the trans Golgi network to the cell exterior: exocytosis) – Capitolul 13

Basic genetic mechanisms (DNA, Chromosomes and Genomes; DNA Replication; How Cells Read the Genome: From DNA to Protein; Control of Gene Expression) – Capitolul 4, 5, 7

The Cell Nucleus (Chromosomal DNA and Its Packaging, The Global Structure of Chromosomes, Chromosome Replication) - Capitolul  6

  • Nelson D.L., Cox M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition,
  • D.Voet, J .G.Voet- „Biochemistry”, 4th edition, John Wiley& Sons Inc, 2011

 

 

 


 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 2020

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚELE VIEȚII, MEDICALE ȘI AGRICOLE                                                    

Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" 

                                                                                                      Număr Locuri solicitate 

 

Numele și prenumele 

conducătorului de doctorat

 Poziția în cercetare și în activitatea didactică Fără stipendiu Cu stipendiu
1. Acad. Maya Simionescu  Academician 0 5
2. Dr. Ileana Mânduțeanu  m.c. A.R. 

0

2
3. Dr. Felicia Antohe   CS I  1 1
4. Dr. Adriana Georgescu  CS I 

0

3
5. Dr. Alexandrina Burlacu CS I 0 2
    Total:          13

 

 


 

 

DOCUMENTE NECESARE

 

 

PRECIZĂRI:

- în cazul atestatului de susținere a unui examen de competență lingvistică se solicită o copie legalizată

 


REZULTATE

COD IDENTIFICARE

MEDIE NOTĂ ADMITERE

REZULTAT

1241 10 ADMIS
399

9,8

ADMIS
396  9,7 ADMIS
 393 9,5 ADMIS
 392  9,4 ADMIS
391  9,4 ADMIS
398 9,4 ADMIS
397 9,3 ADMIS
394 9,1 ADMIS
395 9 ADMIS
407 8,3 ADMIS
6158 7,4 RESPINS

 

Contactul de studii doctorale 2020-2021

 

Planul_studiilor -doctorat   2020-2021

 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat 

 

CONDUCĂTORI DOCTORAT 2021

 

Nr. Crt.

Nume și Prenume conducător de doctorat

Funcția didactică/de cercetare

 

Adresă e-mail

 

Profilul științific, arii tematice

Instituția unde este titular

1

Maya SIMIONESCU

Academician, CS I, Doctor în Biologie, Director IBPC NS.

CV

maya.simionescu@icbp.ro

Biopatologia celulară și moleculară a sistemului cardiovascular

IBPC-NS

2

 

Felicia ANTOHE

 

CS I, Doctor în Biologie, Șef departament Proteomică.

CV

felicia.antohe@icbp.ro

Proteomică vasculară și identificarea de  biomarkeri în boli cronice netransmisibile

IBPC-NS

3

 

Anca-Volumnia SIMA

 

Academician, CS I, Doctor în Biologie, Șef departament Lipidomică.

CV

anca.sima@icbp.ro

Lipidomica; Metabolismul lipidic în ateroscleroză și diabet

IBPC-NS

4

Ileana MÂNDUȚEANU

 

m.c. A.R., m.ASM, CS I, Șef Departament Biopatologia și Terapia Inflamației.

CV

ileana.manduteanu@icbp.ro

Inflamația  in ateroscleroză  și diabet ;  strategii terapeutice  anti-inflamatorii

IBPC-NS

5

 

Adriana GEORGESCU

 

CS I, Biofizician, Doctor în Biologie acreditat, Șef departament Patofiziologie și Farmacologie.

CV

adriana.georgescu@icbp.ro

Fiziologie și patologie; Strategii terapeutice cardiovasculare

IBPC-NS

6

Alexandrina BURLACU

CS I, Doctor în Biologie acreditat, Șef  laborator Biologia celulelor STEM.

CV

sanda.burlacu@icbp.ro

Terapii regenerative în boli

cardiovasculare

IBPC-NS

7

 

Violeta-Anca GAFENCU

CS I, Doctor in Biologie acreditat, Șef  laborator Reglare genică și terapii moleculare.

CV

anca.gafencu@icbp.ro

Reglarea genică și terapii moleculare în boli cardiovasculare

IBPC NS

8

Manuela CĂLIN

CS I, Doctor in Biologie acreditat, Șef laborator Bionanotehnologii medicale și farmaceutice

CV

manuela.calin@icbp.ro

Nanomedicină; Nanotehnologii în terapia inflamației

IBPC NS

 

 

powered by iceixWEB