Education & Training
ADMITERE DOCTORAT 2018

ANUNT ADMITERE 2018

    COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT Sesiunea OCTOMBRIE 2018

  • Inscrierile la colocviul de admitere la doctorat se vor face in perioada 10 - 21 septembrie 2018.
  • Colocviul de admitere la doctorat se va tine pe data de 12 octombrie 2018, ora 12.00.

 


 

BIBLIOGRAFIE 

Lista bibliografica generala aferenta colocviului de admitere la doctorat  

-  sesiunea 2018 -

 

Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the Cell”, 5th edition, Garland Science; 2007; 5th Revised edition, Taylor and Francis Ltd., Jan. 2008.

  • Basic genetic mechanisms (DNA, Chromosomes and Genomes; DNA Replication; How Cells Read the Genome: From DNA to Protein; Control of Gene Expression)

  • The Cell Nucleus (Chromosomal DNA and Its Packaging, The Global Structure of Chromosomes, Chromosome Replication)

  • Membrane Structure (The Lipid Bilayer, Membrane proteins)

  • Intracellular Compartments and Protein Sorting (the compartmentalization of cells; the transport of molecules between the nucleus and the cytosol; the endoplasmic reticulum; the Golgi apparatus; lysosomes; mitochondria; peroxisoms)

  • Intracellular Vesicular Traffic (the molecular mechanisms of membrane transport and the maintenance of compartmental diversity; transport from the ER through the Golgi apparatus; transport from the trans Golgi network to lysosomes; transport into the cell from the plasma membrane: endocytosis; transport from the trans Golgi network to the cell exterior: exocytosis)

 

Nelson D.L., Cox M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition,

Membrana celulara: structura, dinamica moleculara, functii (transport, permeabilitate),

metode de investigare.

Proteine: clasificare, localizare intracelulara, metode de separare si identificare (tipuri de electroforeza, Western Blot, ELISA).

 

Simionescu M., “Implications of Early Structural-Functional Changes in the Endothelium for Vascular Disease”, Atheroscl Thrombosis Vasc Biol., 27:266-274, 2007.

 

Simionescu M., D. Popov, A. Sima. Endothelial transcytosis in health and disease, Cell Tissue Res., 335(1):27-40, 2009

 

Manduteanu I., M. Simionescu, “Inflammation in atherosclerosis: a cause or a result of vascular disorders?” J Cell Mol Med., 16:1978-1990, 2012.

 

 


 

CONDUCATORI DE DOCTORAT 2018

DEPARTAMENTUL DE STIINTELE VIETII, MEDICALE SI AGRICOLE                                                    

Institutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu" 

                                                                                                              Numar locuri solicitate 

 

Numele si prenumele 

conducatorului de doctorat

 Pozitia in cercetare si in activitatea didactica Fara stipendiu Cu stipendiu
1. Acad. Maya Simionescu  Academician   2
2. Dr. Felicia Antohe   CS I 

2

2
3. Dr. Ileana Manduteanu    m.c. A.R.     2
4. Dr. Adriana Georgescu  CS I 

1

1
5. Dr. Alexandrina Burlacu CS I   2
    Total:           9

 

 


 

 

DOCUMENTE NECESARE

 

 

PRECIZARI:

- in cazul atestatului de sustinere a unui examen de competenta lingvistica se solicita o copie legalizata

  

 

 

A C A D E M I A  R O M Â N Ă

 

ŞCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE

 

DEPARTAMENTUL STIINTELE VIETII, MEDICALE SI AGRICOLE

 

Aprobat,

Director Departament,

Acad. O. Popescu

 

PROCES VERBAL

 

   Încheiat astăzi 15 Octombrie 2018 în urma desfăşurării concursului de admitere la doctorat la forma cu frecvenţă, în domeniul fundamental “Stiinte ale Naturii”, domeniul de doctorat „Biologie”, conducător ştiinţific acad. Maya Simionescu, dr. Adriana Georgescu, dr. Alexandrina Burlacu.

   În baza aprobării Prezidiului Academiei Române din data de 5.10.2018, referitoare la organizarea şi desfăşurarea admiterii la doctorat în anul universitar 2018-2019, comisia a examinat dosarele candidaţilor care şi-au prezentat activitatea şi temele pe care doresc să le dezvolte în cadrul tezelor de doctorat şi a evaluat rezultatele probelor concursului:

 

Preşedinte:

Membri:

Acad Maya Simionescu

Acad. Anca V. Sima

Dr. Felicia Antohe, CSI

Dr. Adriana Georgescu, CSI

Dr. Alexandrina Burlacu, CSI

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului

Conducator doctorat

Nota obţinută la proba orală

Nota obţinută la prezentarea proiectului tematic de cercetare

Media obţinută la colocviul de admitere la doctorat**

Teodora Barbălată

M.Simionescu

9.90

9.60

9.75

Alexandra Gela Lazăr

M.Simionescu

9.40

9.70

9.55

Ana Mihaela Lupan

A.Burlacu

9.10

9.50

9.30

Evelyn Gabriela Rusu

A.Burlacu

8.60

9.10

8.85

Vitalie Rotari

A.Georgescu

8.00

8.70

8.35

 

Ca urmare a aprecierii activităţii candidaţilor şi a evaluării probelor de concurs, comisia a declarat:

ADMIŞI DOCTORANZI BURSIERI: Teodora Barbălată, Alexandra Gela Lazăr,

Ana Mihaela Lupan, Evelyn Gabriela Rusu, Vitalie Rotari

 

ADMIŞI DOCTORANZI FĂRĂ BURSĂ: -

 

RESPINŞI: -

Preşedinte:

Membri:

Acad Maya Simionescu

Acad. Anca V. Sima

Dr. Felicia Antohe, CSI

Dr. Adriana Georgescu, CSI

Dr. Alexandrina Burlacu, CSI

 

 

 

*pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă în alt domeniu decât cel ………………..sau pentru cei care au absolvit în domeniul ………………..dar notele obţinute la disciplinele din domeniul de doctorat, rezultate din foia matricolă, sunt sub 8,00 (opt).

** pentru declararea candidaţilor admişi / respinşi comisia va ţine cont numai de media obţinută la colocviul de admitere la doctorat, cu condiţia ca media la examenul de …………………. să fie de cel puţin 8,00 (opt) iar calificativul la examenul de competenţă lingvistică la care nivelul minim să fie B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei (sunt condiţii eliminatorii).

Media minimă de admitere la doctorat este 8,00 (opt).

 

powered by iceixWEB