Education & Training
ADMITERE DOCTORAT 2021 + REZULTATE


 

ADMITERE DOCTORAT SCOSAAR 2021

    

 

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT COSAAR 2021 -Institutul de Biologie și Patologie Celulară  N. Simionescu

 

Nr. crt.

Numele și prenumele conducătorului de doctorat

Poziția în cercetare și  în activitatea didactică

 Nr. locuri doctoranzi admiși 

 

Fără stipendiu

Cu stipendiu

1

Acad. Simionescu Maya

Academician

 

1

2

Dr. Gafencu Anca Violeta 

CSI

 

1

 

 

Total:

 

2

 

 

- ACTE POST-ADMITERE:

  • Contract doctorat cu stipendiu 2021   

 

  • Planul studiilor 2021 
 
- AVIZ BIROUL DOCTORATE    

 

 


 

COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT Sesiunea OCTOMBRIE 2021

       

    METODOLOGIE ADMITERE DOCTORAT 2021

  


 

SUBIECTE colocviu de admitere la doctorat  sesiunea 2021

  • Membrana celulara: structura, dinamica moleculara, funcții (transport, permeabilitate, compartimente celulare, transport vezicular), metode de investigare.
  • Proteine: clasificare, sinteza, metode de separare si identificare (tipuri de electroforeza, Western Blot, ELISA).
  • Replicarea, transcripția, translația materialului genetic (PCR, Real-time PCR).

       + Prezentarea proiectului tezei de doctorat

 


 

BIBLIOGRAFIE 

Lista bibliografică generală aferentă colocviului de admitere la doctorat  

-  sesiunea 2021 -

 

  • Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the Cell”, 5th edition, Garland Science; 2007; 5th Revised edition, Taylor and Francis Ltd., Jan. 2008.

Membrane Structure (The Lipid Bilayer, Membrane proteins) – Capitolul 10

Intracellular Compartments and Protein Sorting (the compartmentalization of cells; the transport of molecules between the nucleus and the cytosol; the endoplasmic reticulum; the Golgi apparatus; lysosomes; mitochondria; peroxisoms) – Capitolul 12

Intracellular Vesicular Traffic (the molecular mechanisms of membrane transport and the maintenance of compartmental diversity; transport from the ER through the Golgi apparatus; transport from the trans Golgi network to lysosomes; transport into the cell from the plasma membrane: endocytosis; transport from the trans Golgi network to the cell exterior: exocytosis) – Capitolul 13

Basic genetic mechanisms (DNA, Chromosomes and Genomes; DNA Replication; How Cells Read the Genome: From DNA to Protein; Control of Gene Expression) – Capitolul 4, 5, 7

The Cell Nucleus (Chromosomal DNA and Its Packaging, The Global Structure of Chromosomes, Chromosome Replication) - Capitolul  6

  • Nelson D.L., Cox M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition,
  • D.Voet, J .G.Voet- „Biochemistry”, 4th edition, John Wiley& Sons Inc, 2011

 


CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 2021

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚELE VIEȚII, MEDICALE ȘI AGRICOLE                                                    

Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" 

 

 Număr Locuri solicitate 

 

Numele și prenumele 

conducătorului de doctorat

 Poziția în cercetare și în activitatea didactică

Fără stipendiu

Cu stipendiu

1.

Acad. Maya Simionescu 

Academician

0

1

2.

m.c. AR Ileana Mânduțeanu 

m.c. A.R. 

0

1

3.

Acad. Anca Sima

Academician

0

0

4.

Dr. Felicia Antohe  

CS I 

0

1

4.

Dr. Adriana Georgescu 

CS I 

0

0

5.

Dr. Alexandrina Burlacu

CS I

0

1

6.

Dr. Anca Gafencu

CSI

0

1

7.

Dr. Manuela Calin

CSI

0

1

 

 

Total:         

6

 

 

Nr. Crt.

Nume și Prenume conducător de doctorat

Funcția didactică/de cercetare

 

Adresă e-mail

 

Profilul științific, arii tematice

Instituția unde este titular

1

Maya SIMIONESCU

Academician, CS I, Doctor în Biologie, Director IBPC NS.

CV

maya.simionescu@icbp.ro

Biopatologia celulară și moleculară a sistemului cardiovascular

IBPC-NS

2

 

Felicia ANTOHE

 

CS I, Doctor în Biologie, Șef departament Proteomică.

CV

felicia.antohe@icbp.ro

Proteomică vasculară și identificarea de  biomarkeri în boli cronice netransmisibile

IBPC-NS

3

 

Anca-Volumnia SIMA

 

Academician, CS I, Doctor în Biologie, Șef departament Lipidomică.

CV

anca.sima@icbp.ro

Lipidomica; Metabolismul lipidic în ateroscleroză și diabet

IBPC-NS

4

Ileana MÂNDUȚEANU

 

m.c. A.R., m.ASM, CS I, Șef Departament Biopatologia și Terapia Inflamației.

CV

ileana.manduteanu@icbp.ro

Inflamația  in ateroscleroză  și diabet ;  strategii terapeutice  anti-inflamatorii

IBPC-NS

5

 

Adriana GEORGESCU

 

CS I, Biofizician, Doctor în Biologie acreditat, Șef departament Patofiziologie și Farmacologie.

CV

adriana.georgescu@icbp.ro

Fiziologie și patologie; Strategii terapeutice cardiovasculare

IBPC-NS

6

Alexandrina BURLACU

CS I, Doctor în Biologie acreditat, Șef  laborator Biologia celulelor STEM.

CV

sanda.burlacu@icbp.ro

Terapii regenerative în boli

cardiovasculare

IBPC-NS

7

 

Violeta-Anca GAFENCU

CS I, Doctor in Biologie acreditat, Șef  laborator Reglare genică și terapii moleculare.

CV

anca.gafencu@icbp.ro

Reglarea genică și terapii moleculare în boli cardiovasculare

IBPC NS

8

Manuela CĂLIN

CS I, Doctor in Biologie acreditat, Șef laborator Bionanotehnologii medicale și farmaceutice

CV

manuela.calin@icbp.ro

Nanomedicină; Nanotehnologii în terapia inflamației

IBPC NS

  

powered by iceixWEB