Education & Training
METODOLOGII SCOSAAR 2021


                                           

Școala de Studii Avansate a Academiei Române

METODOLOGII SCOSAAR

 

 

GHID DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT               

 

METODOLOGIE SUSTINERE TEZĂ DE DOCTORAT    

 • Anexa 1 pct.g) - Cerere privind demararea procedurilor de analiză a  similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de  îndrumare      
 • Anexa 2 - Date verificare ANTIPLAGIAT   
 • Anexa 3 pct.i) - Rezoluția conducătorului de doctorat 
 • Anexa 4 pct. s) - Declarația de asumare a răspunderii  
 • Anexa 5 pct. h) - Declarația de asumare a răspunderii 
 • Anexa 6 pct.w) - Structura listei de lucrări 
 • Anexa 7 pct. x)  - Declarație privind publicarea 
 • Anexa 8 pct. k ) - Propunere comisie de doctorat 
 • Anexa 9 pct j) - Referat preliminar  
 • Anexa 10 pct. p) - Adeverință bibliotecă   
 • Anexa 11 pct. n ) - Cerere pentru fixarea datei de susținere publică  
 • Anexa 12  pct. o) - Anunț susținere publică  
 • Anexa 13 - Vot referent absent de la ședința publică a susținerii tezei  
 • Anexa 14 pct t) - Procesul verbal al susținerii publice al tezei de doctorat  
 • Anexa 15  pct y) - Adresă înaintare Ministerul Educației  

 

 

METODOLOGIE PRVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND                  

 

 

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR               

 

  

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA ȘI REVOCAREA CALITĂȚII DE CONDUĂTOR DE DOCTORAT ÎN CADRUL SCOSAAR                

 

  


 

  

Metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat               

 

Metodologie cotutelă    

 • Anexa 1 - Cerere de cotutelă 
 • Anexa 2 - Model de acord preliminar al conducătorului de doctorat din instituția parteneră ( varianta în limba română) 
 • Anexa 3 - Model de acord preliminar al conducătorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba engleză) 
 • Anexa 4 - Model de acord de cotutelă de teză doctorat 
 • Anexa 5 - Model Acord de cotutela interna - interdisciplinară 
 • Anexa 6 - Co-tutelle Agreement of Doctoral Thesis 
 • Anexa 7 - Agreement of Academic Cooperation 
 • Anexa 8 - Convention de Cotutelle Internationale De These 

 

 

Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi            

 

 Mecanisme de recunoaștere a calității de conducător de doctorat    

 

Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare de doctorat  

 

Metodologie privind schimbarea conducătorilor de doctorat   

 

Metodologie transfer credite   

 

 

Formulare stagiu doctorat 

 • 1a. Cerere sustinere examen  
   
 • 1b. PV sustinere examen    
 • 2a. Cerere sustinere proiect de cercetare   
 • 2b. PV sustinere proiect de cercetare    
 • 3a. Cerere sustinere raport de cercetare   
 • 3b. PV sustinere raport de cercetare    
 • 4. Catalog examen    

 

 

 

   SCOSAAR contracts -ENGLISH version    

 • CONTRACT FOR UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITHOUT SCHOLARSHIP 
 • CONTRACT OF UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITH SCHOLARSHIP  
 • UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES PLAN 

 

 

    

powered by iceixWEB