Networking & Grants  »  Grants  »  National Grants
DIAVAN 

Proiect finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, CNCS-UEFISCDI

 

PROGRAM 1:  Dezvoltarea sistemului național de CD

TIP PROIECT: Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

TITLU PROIECT/ PROJECT TITLE:

Conceperea și sinteza unor compuși noi ai vanadiului pentru terapia diabetului; evaluarea preclinică într-un model experimental de diabet

Preclinical evaluation of newly designed vanadium compounds for diabetes therapy

COD PROIECT/ PROJECT CODE: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0247

NR. CONTRACT/ CONTRACT NO.: PD 18/2020
DIRECTOR PROIECT/ PROJECT LEADER: PhD. Georgiana-Mihaela Cărnuță (Turtoi)
MENTOR PROIECT/ PROJECT MENTOR: PhD. Ileana Mânduțeanu
ACRONIM PROIECT/ PROJECT ACRONYM: DIAVAN
PERIOADA DE IMPLEMENTARE/ PERIOD: – 01.09.2020 – 31.08.2022
BUGET PROIECT/ BUDGET:
 246.950 lei

ECHIPA DE IMPLEMENTARE/ IMPLEMENTATION TEAM: Mihaela Turtoi (Cărnuță), Ileana Manduteanu 

 


 

Rezumat

Diabetul zaharat de tip 2 (T2DM) este o tulburare metabolică caracterizată prin hiperglicemie și rezistență la insulină. În condiții de rezistență la insulină, dezechilibrul care apare în metabolismul glucozei și al lipidelor din ficat duce la reducerea absorbției de glucoză, determinând apariția steatozei hepatice. S-a observat că reducerea capacității hepatocitelor de a prelua glucoza și scăderea depozitelor de glicogen din ficat sunt un indicator al instalării rezistenței la insulină. Mai mult, rezistența la insulină se manifestă și la nivel molecular prin alterarea căii de semnalizare a insulinei. La ora actuală, nu există medicamente care să trateze/blocheze progresia T2DM. Astfel, o atenție deosebită a fost îndreptată către dezvoltarea de medicamente noi cu proprietăți insulino-mimetice, cum ar fi compușii pe bază de vanadiu.

Scopul proiectului DIAVAN este de a proiecta și sintetiza noi compuși pe bază de vanadiu ca medicamente insulino-mimetice și anti-diabetice potente.

Obiectivele proiectului DIAVAN sunt:

(OB 1) Proiectarea, sinteza și caracterizarea de noi compuși ai vanadiului cu bază Schiff derivată de la aminoacizi;

(OB 2) Evaluarea potențialului noilor compuși ai vanadiului de a inversa rezistența la insulină indusă în hepatocite umane în cultură;

(OB 3) Studiul efectelor anti-diabetice ale noilor compuși ai vanadiului într-un model preclinic de șoarece cu diabet de tip 2 și rezistență la insulină.

 

Abstract

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia and insulin resistance. Under insulin resistance conditions, the liver's unbalanced glucose and lipid metabolism lead to reduced glucose uptake, determining the onset of hepatic steatosis.

It has been shown that the reduction of the capacity of hepatocytes to take up glucose and the decrease of glycogen stores in the liver are an index of the establishment of insulin resistance. Moreover, insulin rezistence  also manifests at the molecular level by altering the insulin signaling pathway.

Currently, there are no drugs to treat/block the progression of T2DM. Thus, special attention has been directed to the development of new drugs with insulin-mimetic properties, such as vanadium compounds.

The goal of the DIAVAN project is to design and synthesize new vanadium-based compounds to function as potent insulin-mimetic and anti-diabetic drugs.

The objectives of the DIAVAN project are:

(OB 1) Design, synthesis, and characterization of new vanadium-based compounds with Schiff base derived from amino acids;

(OB 2) Evaluation of the potential of new vanadium-based compounds to reverse insulin resistance induced in cultured human hepatocytes;

(OB 3) Study of the anti-diabetic effects of new vanadium-based compounds in a preclinical model of type 2 diabetes mice with insulin-resistance.

 

 


 

RAPORTARE / DISEMINARE - ETAPA 1 -2020     

RAPORTARE / DISEMINARE - ETAPA 2 -2021      

 RAPORTARE / DISEMINARE - FINAL 2022