Networking & Grants  »  Grants  »  National Grants
NEPHRODIAB

 
 

 

 

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0180

 

Nr contractului: TE 141/2022

 

Titlul proiectului: Strategie terapeutică în nefropatia diabetică bazată pe țintirea unor mecanisme epigenetice implicate în insuficiența renală și memoria metabolică

 

Project title:Advanced therapeutic strategy in diabetic nephropathy based on the targeting of epigenetic mechanisms underlying renal failure and metabolic memory

 

 

Acronimul proiectului/Acronym: NEPHRODIAB

 

Autoritatea finanţatoare:Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 

Funding authority: Ministry of Research, Innovation and Digitization, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation(UEFISCDI)

 

Project duration:12/05/2022 - 11/04/2024

 

Director de proiect/Project director: Simona-Adriana Manea, Ph.D., Institute of Cellular Biology and Pathology "N. Simionescu", Bucharest, Romania (e-mail: simona.manea@icbp.ro)

 

Rezumatul proiectului:

Boala renală diabetică (DKD) este o tulburare degenerativă care afectează structura și funcția glomerulilor, determinând în cele din urmă insuficiență renală. Strategiile terapeutice actuale pot întârzia progresia DKD. Hemodializa intensivă și transplantul renal reprezintă opțiunile terapeutice pentru pacienții în stadiile finale ale DKD. Astfel, există o nevoie stringentă pentru dezvoltarea unor strategii terapeutice avansate pentru a reduce eficient impactul DKD. Date recente, inclusiv ale noastre, demonstrează că modificările histonelor promovează instabilitatea epigenetică și, în consecință, alterări transcriptomice care inițiază și amplifică inflamația și stresul oxidativ în bolile cardiovasculare. Metilarea histonelor ar putea sta la baza mecanismului imprimării unei memorii epigenetice „toxice” în diabet. Ipoteza noastră este că dereglarea indusă de diabet a unor enzime implicate in metilarea histonelor (KMT, KDM) și modificările epigenomice asociate sunt implicate în mod coordonat în debutul și progresia DKD. Scopul acestui proiect este de a descoperi și caracteriza funcțional izoformele KMT/KDM care stau la baza proceselor patologice relevante pentru DKD. Strategia propusă include metode și instrumente de ultimă generație și modele experimentale in vitro și in vivo de diabet. Rezultatul așteptat: Strategie pentru reversarea/ atenuarea DKD prin intervenții orientate către KMT/KDM prin reducerea proceselor pro-oxidante, pro-inflamatorii și pro-fibrotice.

 

Project summary:

Diabetic kidney disease (DKD) is a degenerative disorder affecting the structure and function of the glomeruli, ultimately leading to kidney failure. Current therapeutic strategies can only delay the progression of DKD. Hemodialysis and eventually kidney transplantation represent the major therapeutic options in end-stage DKD patients. Thus, there is a stringent need for the development of advanced therapeutic strategies to efficiently reduce the burden of DKD. Cutting-edge evidence, including ours, emphasizes that specific histone-based epigenetic mechanisms promote epigenetic instability and consequently, transcriptomic changes that initiates and amplifies the inflammation and oxidative stress in cardiovascular diseases. Histone methylation could provide the underlying mechanistic support for an imprinted “toxic” epigenetic memory in diabetes. We hypothesize that the diabetes-induced dysregulation of selective histone methylation enzymes (KMT, KDM) and the ensuing epigenomic alterations are coordinately implicated in the onset and progression of DKD. The aim of this project is to uncover and functionally characterize KMT/KDM isoforms underlying DKD-relevant pathological processes. The proposed strategy entails state-of-the-art methods and tools, and in vitro and in vivo experimental models of diabetes. Expected outcome: Strategy to reverse/attenuate DKD by KMT/KDM-oriented interventions through reduction of pro-oxidant, pro-inflammatory, and pro-fibrotic processes.

 

 

Publicatii/Publications

 

Peer-review ISI articles:

 

1. Manea SA, Vlad ML, Lazar AG, Muresian H, Simionescu M, Manea A. Pharmacological inhibition of lysine-specific demethylase 1A reduces atherosclerotic lesion formation in apolipoprotein E-deficient mice by a mechanism involving decreased oxidative stress and inflammation; potential implications in human atherosclerosis. Antioxidants (Basel), 2022; 11: 2382. https://doi.org/10.3390/antiox11122382.Impact factor:7.675.

 

 

Comunicari orale (Oral communications):

 

1. Manea A, Vlad ML, Lazar AG, Manea SA. SET7 methyltransferase mediates the up-regulation of NADPH oxidase expression and oxidative stress in the atherosclerotic aorta of apolipoprotein E-deficient mice. Virchows Archiv (2022) 481 (Suppl 1):S157.

2. Manea A. Pathophysiological role and potential therapeutic implications of histone methylation-related epigenetic pathways in atherosclerosis. The 43nd Anniversary Symposium of the Institute of Cellular Biology and Pathology “Nicolae Simionescu”, 2022.

3. Lazar AG, Vlad ML, Manea A, Manea SA, Simionescu M. Ursolic acidreduces atherosclerotic lesion progression in hypercholesterolemic apolipoprotein E-deficient mice by a mechanism involving decreased oxidative stress and inflammation. The 43nd Anniversary Symposium of the Institute of Cellular Biology and Pathology “Nicolae Simionescu”, 2022.

 

 

Postere prezentate la manifestări stiinţifice naţionale sau internaţionale (Posters presented at national and international meetings):

 

1. Manea SA, Lazar AG, Vlad ML, Manea A. Ursolic acid reduces NADPH oxidase expression and oxidative stress in the atherosclerotic aorta of apolipoprotein E-deficient mice by inhibiting NF-kB and STAT1/3 signaling. FEBS OPEN BIO, 2022, 12, pg. 151.

2. Lazar AG, VladML, ManeaA, ManeaSA. Ursolic acid reduces inflammation and the development of atherosclerotic lesions in hypercholesterolemic apolipoprotein E-deficient mice. International Conference and XXXIX Scientific Session of the Romanian Society for Cell Biology, 2022.

3. Lazar AG, Vlad ML, Manea A, Olariu L, Manea SA. Ursolic acid reduces inflammation and oxidative stress in the kidney of diabetic mice. The 43nd Anniversary Symposium of the Institute of Cellular Biology and Pathology “Nicolae Simionescu”, 2022.

 

 

 


 


 


 

powered by iceixWEB